346 treff for "heidi-nordby-lunde"

– Det er til barnets beste å knytte bånd til far så tidlig som mulig, sier Heidi Nordby Lunde.

Høyres Heidi Nordby Lunde lar seg ikke overbevise av rapporten som viser at staten har spart milliarder i utgifter til sykelønn.

Kronikk fra Stavanger Venstre.

Perspektiv: 150.000 av oss utsettes for vold hvert år. Flere burde få spørsmålet om de trenger hjelp.

Alt og alle henger sammen med alt, både små og store fellesskap, skriver Heidi Nordby Lunde.

De som moraliserer føler seg sikkert som moralister alltid gjør – litt bedre enn alle andre. Det har de sjelden grunn til, skriver Heidi Nordby Lunde.

Ikke bare blir unge og sårbare skjøvet ut, de blir skjøvet ut til dyrere, dårligere og risikable bosituasjoner.

Igjen forteller vi historien om da vi møtte motgang med medmenneskelighet. Men er det virkelig sånn?

Det var tider det, da det å jobbe var en risiko.

De er fagarbeidere som bidrar med kompetansen som skal til for å realisere klimakutt i egen bransje og andres, skriver Heidi Nordby Lunde.