144 treff for "hans-ole-rian"

Regjeringen må vedta treffsikre tiltak og ordninger, tiltak og ordninger hele bransjen har stått sammen om fra første dag.

Høsten 2017 ble Liedutvalget satt ned, og nå til høsten skal de levere sin hovedinnstilling. Der vil de presentere sine forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring.

Kulturministeren vil gjøre kulturlivet relevant for alle. Da er det trist at barn og unges viktigste arena blir glemt.

Ventelister og prisøkninger på mer enn 50 porsent: Det trengs minimumskrav til kommunenes kulturskoler hvis målet er tilbud til alle.

En sammenslutning av interesseorganisasjoner for kunstnere og kulturarbeidere reagerer sterkt på regjeringens forslag til ny åndsverkslov.

Det taper vi alle på, skriver Ole Martini (21).

Både Bydel Gamle Oslo og Oslo har et særskilt behov for boliger.

Gitarister må få spille fra en scene, ikke en Nav-kø.