WWF med nytt framstøt for å stanse ulvejakta

WWF Verdens naturfond forsøker nok en gang å stanse ulvejakta i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold og møter Klima- og miljødepartementet i retten onsdag.

WWF har bedt Oslo tingrett om en midlertidig forføyning om at all jakt i region 4 og 5 stanses, i påvente av at retten har behandlet organisasjonens stevning om lovligheten av ulvejakta i denne delen av landet.

21. november fikk WWF medhold i Oslo tingrett i at jaktvedtaket departementet hadde fattet var feil, og jakta utenfor sonen i Hedmark og Akershus ble midlertidig stanset. Retten mente at departementet ikke hadde begrunnet godt nok at bestandens overlevelse ikke ville være truet dersom ulvene ble skutt. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fattet deretter et nytt vedtak 1. desember.

Helgesen bestemte også at to ulveflokker, Julussa- og Osdals-flokkene, som holder til på grensen til ulvesonen i Hedmark og Akershus, skal felles.

– Ugyldige vedtak

– Saksøker mener at vedtakene er ugyldige fordi de truer bestandens overlevelse og strider med grunnvilkåret i Naturmangfoldloven, sa WWFs advokat Carl Philip F. Fleischer i retten onsdag.

Han mener det heller ikke finnes offentlige hensyn av vesentlig betydning for å felle de to ulveflokkene som delvis holder til i ulvesonen, slik Helgesen hevder.

Dersom Helgesens vedtak blir stående, kan 42 ulver felles denne vinteren i lisensjakt. Det utgjør til sammen om lag 75 prosent av de helnorske ulvene, ifølge WWF.

– Interessant sak

Til stede på tilhørerbenken i retten var tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp), men ikke nødvendigvis for å heie på sin tidligere regjeringskollega Helgesen. Anundsen forbereder seg på ny jobb. Etter nyttår begynner han som advokatfullmektig i advokatfirmaet Lønnum med forvaltningsrett som fagområde.

[if !supportLists]– [endif]Det er en veldig interessant sak, sier Anundsen til NTB.

Det er ennå ikke satt noen dato for behandling av WWFs hovedsøksmål mot miljødepartementet om ulveforvaltningen i region 4 og 5.

(©NTB)