Annonse

Slik styres Halden kommune

Det har mest sannsynlig aldri vært mer politisk kontroll i Halden, enn det er nå.

Annonse
Halden24

Av: Thor Edquist

Selv om alle kommunalavdelingene følger de stramme rammene vi har vedtatt i budsjettet med god margin har antall klager gått ned, skoleresultatene har gått opp og innenfor helse har vi flere innovative prosjekter som setter Halden på kartet nasjonalt.

To ganger i løpet av de siste tre årene har kommunal- og moderniseringsministeren tatt ens ærend til Halden for å gratulere med gode resultater i kommunen. Jeg tror heller ikke det har hendt tidligere i Haldens historie.

En av hovedgrunnene til at vi har lykkes er at styringssystemet i Halden ble helt endret etter at vi overtok i 2011.

Noe av det viktigste vi gjorde for å snu kommunen var å sørge for et skarpt skille mellom politikk og administrasjon.

graf
Bildet viser hvordan kommuneøkonomien endrer seg til det positive, når en kommune blir styrt slik jeg har beskrevet i dette innlegget.

Vi politikere sitter i "styret" i kommunen. Når vi har vedtatt våre budsjetter, økonomiplan, kommuneplaner, arealplan og andre politiske vedtak, skal rådmannen og hans stab overta, gjennomføre og forvalte vedtakene.Vår oppgave etter det er, foruten å være ombud for innbyggerne, å følge opp at de vedtak vi har fattet blir gjennomført og forvaltet.

Til dette har vi fått utviklet et system for vedtaksoppfølging, der man lett kan følge med på hvor langt hvert enkelt vedtak har kommet, og hvilke som er fullførte.

Alt rådmannen arbeider med er et resultat av de bestillinger vi politikere gir gjennom våre budsjettvedtak, økonomiplan og andre vedtak.

Resultatet av vår omlegging av måten å styre kommuen på, fra en form for "kvasiparlamentarisme" til å rendyrke formannskapsmodellen, er lett å se.

Vi overtok en svak administrasjon, med korte og ufullstendige saksfremlegg. Dette er snudd opp ned til å bli en meget faglig dyktig administrasjon med grundige og gjennomarbeidede saksfremlegg til oss i "styret". Og fra å være en kommune som ledere søkte seg bort fra er vi nå blitt en kommune som dyktige mennesker søker seg til, noe vi har sett mange eksempler på de siste par årene.

Ansvar og myndighet er to ord som hører sammen, og kan ikke skilles.

Derfor er det spesielt viktig for å lykkes så godt som vi gjør med å snu driften i kommunen fra store minustall til pluss, at vi politikere holder oss til de overordnede sakene og ikke går inn i enkeltsaker, ikke minst av hensyn til likhetsprinsippet, men overlater all daglig drift og forvaltning til fagpersonalet i den enkelte kommunalavdeling som nettopp har ansvar for og myndighet til å utføre oppgavene.

Den dagen vi ikke klarer å følge en slik arbeidsfordeling kan det bare gå en vei, og det er nedover. For hvem har da ansvaret for gjennomføringen og forvaltningen ?

Akkurat det har vi bittert fått erfare i Halden. Liten eller ingen rolleforståelse førte Halden ut i et økonomisk uføre som ingen tidligere har sett i Norge, et uføre som det i utgangspunktet tar 11 år å rydde opp i og som vi får håpe at ingen kommune får oppleve igjen.

Allikevel fornemmer jeg stadig at både enkeltpolitikere og partier i Halden vil tilbake til det de kaller for "mer politisk styring". Siden det er meget god politisk styring idag, kan det bare oppfattes som mer politisk detaljstyring, noe som nettopp er det som førte oss ut i det uføret vi må slite med i mange år til.

Når Aps Lars Pedersen Due etterlyser politisk kraft og gjennomføringsevne hos dagens posisjon, ja, så blir det en noe underlig etterlysning.

For det å havne på Robek-listen skyldes i hovedsak tre ting:

Politisk unnfallenhet i det å fatte upopulære avgjørelser og nettopp manglende kraft og gjennomføringsevne til å fatte de nødvendige vedtakene som må til for å styre en kommune på en ansvarlig måte.

Uansett klager fra opposisjonen vil vi som styrer nå fortsette vår ansvarlige linje for å bringe Halden opp og frem ved hjelp av god rolleforståelse og kompetansebygging, men innenfor de stramme rammene vi har.

Bare slik kan de gode politiske og økonomiske resultatene fortsette, noe som er selve grunnlaget for arbeidet med å skape en fremtidsrettet og økonomisk sunn kommune.

Annonse