SMUGLERTREND: Seksjonssjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollsted forteller at det aldri har blitt beslaglagt så store mengder vannpipetobakk ved grenseovergangene som nå. Her er det hun omtaler som det største enkeltbeslaget, 330 kilo, som ble oppdaget 2. juledag.

Rekordbeslag av frukttobakk

Tollerne i Halden fikk kloa i 330 kilo vannpipetobakk som ble forsøkt smuglet over svenskegrensen 2. juledag. – Vi har hatt stadig flere slike beslag, og dette er nok det største, sier tollsjef på Svinesund Wenche Fredriksen.

Tirsdag rullet en tyskregistrert bil over grensepasseringen på fylkesvei 22 ved Holtet i Halden. Da føreren ble bedt om å stopp og bilen kontrollert av tollerne ble det funnet 330 kilo frukttobakk i baksetet og bagasjerommet.

– Dette er tobakk som brukes i vannpiper, og det er forbudt å innføre dette i Norge, forteller seksjonssjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollsted.

– Større mengder

Denne typen tobakk er nemlig omfattet av forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter, som tilsier at det er ulovlig å både produsere, ha med seg inn i landet og omsette den her til lands.

Likevel har tollerne ved Svinesund merket en økning i smuglingen av frukttobakk den siste tida.

– Vi har hatt en del beslag av det, og det har aldri blitt tatt så store mengder før som nå, sier Fredriksen.

Hun utdyper at dette kan tyde på en økning i markedet, og mener det ferskeste beslaget utmerker seg spesielt.

– Dette beslaget på 330 kilo er nok det største enkeltbeslaget vi har gjort her i området, fastslår tollsjefen.

Røyk og sprit

Tollerne sør i Østfold har også måttet håndtere andre smuglingsforsøk så langt i høytiden. Lille julaften stoppet de et bulgarskregistrert kjøretøy som kom over den gamle Svinesundsbroen, lastet med 21.200 sigaretter.

– Varene var forsøkt skjult i en skiboks og pakket inn i gaveposer og klær, forteller Fredriksen.

Føreren av bilen er anmeldt og sigaretten ble beslaglagt.

Natt til 1. juledag ble en slovakiskregistrert personbil tatt inn til kontroll etter å ha passert grensa via E6. I dette kjøretøyet fant tollerne 636 liter øl og 60 liter brennevin.

Rakettfokus

For øvrig har Tollvesenet et økt søkelys på smugling av fyrverkeri i dagene opp mot nyttårsaften.

– Det er nok en del handling av dette i disse dager, og derfor er vi litt ekstra oppmerksomme på dette på denne tida av året, sier Fredriksen.

Det har som kjent i mange år vært forbudt for privatpersoner å ta med seg nyttårsraketter fra utlandet inn i Norge.

– Vi har hatt seks-sju beslag så langt i juletiden, og det er omtrent som det pleier. De fleste har nok fått med seg at det ikke er lov å ha med seg annet enn stjerneskudd og lignende, men noen tar nok sjansen likevel, avslutter Fredriksen.