Annonse

- Politiet bør overbringe dødsbudskap

Politiet bør få ansvaret for å overlevere dødsbudskap til pårørende, mener Human-Etisk Forbund.

Annonse
Halden24

NTB

 

Forbundet holdt landsmøte i helgen, der dette var en av uttalelsene som ble vedtatt.

Sist uke uttalte sogneprest Inger Bækken på Nøtterøy at hun har opplevd å møte aggresjon i forbindelse med slike oppdrag, og at hun mente politiet burde overta denne oppgaven fra prestene.

Human-Etisk Forbund er enige i det.

– Prestene vil ikke alltid ha en oversikt over hva slags livssyn verken avdøde eller pårørende måtte ha når de banker på døra for å overlevere det tunge budskapet. Det er utfordrende og problematisk både for dem som skal motta og levere budskapet, heter det i uttalelsen forbundet har vedtatt.

Humanetikerne mener det er unaturlig at det er trossamfunn som får den sensitive oppgaven om å opplyse om uventet død, i et samfunn der stat og kirke er atskilt og en stor andel av befolkningen er ikke-troende.

Forbundet mener politiet bør overta denne oppgaven, men at det ikke er noe i veien for et samarbeid mellom politi og ledere for tros- og livssynssamfunn i situasjoner der avdødes og pårørendes medlemskap i livssynssamfunn er kjent.

Annonse