Annonse
GAMMEL TRAVER: Hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen (60) har tjent Saugbrugs i 44 år.

Paul (60) har etter 44 år i fabrikken liten tiltro til politikerne - men stor tro på framtiden

Paul Kristiansen (60) har vært gjennom mange tøffe omstillingsprosesser gjennom sine 44 år på Norske Skog Saugbrugs. Nå gleder han seg til bedriften rir av en ny storm.

Annonse
Halden24

– Jeg var 16 og et halvt år da jeg begynte her, flytta fra Ski og kom rett fra ungdomsskolen. Du måtte være 18 år for å komme inn på fabrikken, så da bar jeg planker på høvleriet i to år først, før jeg startet på PM4 (den fjerde papirmaskinen på bruket, journ.anm.). Siden har jeg blitt værende, sier hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen ved Norske Skog Saugbrugs.

Han har vært ansatt i Haldens hjørnesteinsbedrift i en mannsalder, og har vært gjennom mange tøffe omstillingsprosesser i alle disse årene.

– Aldri oppsigelser

– Det var jo fem papirmaskiner, en cellulosefabrikk, en kartongfabrikk og en spritfabrikk her da jeg begynte. Forurensingen ut i fjorden var rimelig stor og fokuset på det begynte jo ganske tidlig. Kartongfabrikken, sammen med de tre gamle papirmaskinene var det første som ble lagt ned på den tida, men også den gangen klarte vi å omplassere alle de som var der internt på Saugbrugs, minnes han.

Les også: Norske Skog utsetter fristen for redningsplan

Han mener det er en av de store styrkene ved den nok en gang kriserammede bedriften.

– Det har aldri vært noen som har mistet jobben så lenge jeg har vært her. Vi har jo hatt nedbemanninger på et par hundre ansatte de siste ti årene, men det har vært naturlig avgang. Som bedrift har Saugbrugs alltid vist et stort samfunnsengasjement og -ansvar i distriktet. Jeg vil si det er som en stor familie, sier Kristiansen.

Vurderte «bøljan blå»

Men det var mer eller mindre tilfeldig at den mangeårige fagforeningsmannen endte opp på nettopp Saugbrugs i sin tid.

– Jeg hadde ikke noen spesiell interesse for treforedlingsindustrien, men her tok man inn folk hele tiden, så det var trygt fra dag én. Jeg har angret mange ganger på at jeg ikke dro på sjøen. Det var nære på to ganger, men så valgte jeg kanskje det litt trygge framfor eventyret.

Ved siden av jobb, er fotball en viktig del av 60-åringens liv. Blant annet er han ivrig Manchester United-supporter, og han var tidligere svært aktiv i bedriftsidrettslaget.

– Vi var det mestvinnende laget gjennom tidene i bedriftsfotballen i Østfold. På det meste hadde vi fem fotballag her inne, og man turte jo nesten ikke å være borte fra jobb med sykdom, for da fikk du ikke spille kamp. Nå er det ingenting, og det syns jeg er litt synd.

Trygg på framtiden

De siste månedene har det vært mye skriverier om den store gjeldskrisen og konkurstrusselen moderselskapet til Saugbrugs, Norske Skog, står oppe i. Kristiansen føler seg trygg på at Saugbrugs overlever også denne utfordringen, men skulle ønske det ikke hadde tatt så lang tid å få en avklaring.

– Alt av investeringer blir jo fryst nå, og det er det som er trøttsomt, men nå tror jeg vi er fremme ved et krysningspunkt. Da må vi begynne å jobbe igjen med det vi syns er moro. Vi har jo kommet langt på mange produkter, og det er det å få kjørt dem ut i livet som blir spennende, sier Kristiansen.

Han trekker blant annet fram satsingen på eget biogassanlegg og utvikling av diverse fiberprodukter som bedriften klør etter å gå videre med.

– Det er en ressurs vi greier å utnytte på fabrikkanlegget som står her i dag. Skal du ha et grønt skifte, kan du ikke legge ned de som greier å produsere nye produkter. Jeg tror vi kommer til å utvikle oss mye raskere de fem neste årene enn vi har gjort fram til i dag, og få enda flere biprodukter enn vi har nå.

Savner engasjement

Ved Saugbrugs har de lenge etterlyst bedre rammevilkår fra politisk hold, blant annet CO2-kompensasjon og bedre infrastruktur. Men Kristiansen tror ikke på umiddelbar drahjelp.

– Det jeg har sett, i alle fall de siste 15 årene, er at det er de samme rammevilkårene for industrien i dag. De kommer i august-september hvert fjerde år, og så er de ferdige. Og det gjelder alle partier.

Han mener også at bedriften ikke har fått den anerkjennelsen den fortjener i lokalmiljøet.

– Fra de finere folka i Halden, har Saugbrugs aldri blitt sett på som noe stort og flott, men de som ikke har jobbet her selv har nok aldri skjønt hva vi har holdt på med. Fjerner du Saugbrugs fra Halden, kan du ta bort 1.500 offentlige ansatte, hvis du tar et samfunnsregnskap på det.

– Saugbrugs og «Atomen» er de to største og viktigste enhetene som har vært i Halden, og har egentlig lagd Halden hvis du ser på velferd og utvikling, mener Kristiansen.

Annonse