jobber mot ny plass på stortinget: Stein Erik Lauvås (52) har sittet på Stortinget i én periode, samt tre perioder som vararepresentant. Han står først på Arbeiderpartiets liste i år.

– Østfold er porten ut til Europa

Stein Erik Lauvås (Ap) ønsker å få ungdom i jobb, få på plass Intercity-linja og bedre integreringen.

Inn mot stortingsvalget 11. september intervjuer Dagsavisen Østfold ni toppkandidater fra Østfold – fra partiene Rødt, SV, Ap, MDG, Sp, KrF, V, H og Frp.  Hva driver dem, hvilke kamper vil de kjempe for Østfold og hva visste du ikke om dem fra før?

52-åringen er familiær med korridorene på Stortinget. Ved forrige valg ble han valgt inn som stortingsrepresentant, og sitter i dag i kommunal- og forvaltningskomiteen. Han har også tre stortingsperioder bak seg som vararepresentant.

– Det aller, aller viktigste for oss er arbeid. I løpet av de nærmeste årene vil Østfold trenge rundt 6.000 nye arbeidsplasser dersom vi skal holde sysselsettingen oppe. Det som ligger meg ekstra nært hjertet er at vi må sørge for at ungdommen i Østfold får brukt det de har lært til noe nyttig og fornuftig. De må føle at de er en del av framtida. Det er altfor stor ledighet i dag blant ungdom, blant annet fordi vi mangler lærlingplasser, sier Lauvås.

Ikke fem på tolv-vedtak

Han mener at ansvaret ligger både hos private og offentlige bedrifter.

– Skal industrien i Østfold kunne bestå de neste 30 og 40 årene, må det private, kommunale og statlige sørge for at ungdommer kommer ut i jobb, og Stortinget må sørge for at vi har rammevilkår som gjør at vi får til den jobbveksten. Da må vi ha et skatte- og avgiftssystem som gjør det mulig. I den forbindelse må jeg bare si følgende: Det nytter altså ikke å ha fem på tolv-vedtak, i alle fall ikke på skatte- og avgiftssiden. Da ser vi hva som skjer: Rygge forsvant.

– Men vil et regjeringsskifte kunne endre på det?

– Arbeiderpartiet har sagt på sitt landsmøte at vi kommer til å fjerne flypassasjeravgiften slik den er nå, fordi den er ensidig i norsk forstand og den har ingen miljøeffekt.

Olje og strandsoner

– Hvordan vil du si at Arbeiderpartiet markerer seg i miljøspørsmål?

– I april hadde vi landsmøte hvor vi ble enige om at vi vil konsekvensutrede for boring i Lofoten. Vi må vite hva som er i bakgården vår, og så kommer det jo en ny, stor diskusjon om hva vi skal gjøre med det vi finner.

– Men hva kan gjøres lokalt for miljøet i Østfold?

– Vi må ha miljøet for øyet, for eksempel når det gjelder utbygging i strandsonen og gjøre det slik at alle får tilgang til fjæra, til innsjøer og til skogen.

– Ja, for det har nylig vært et utspill fra Siv Jensen, som ønsket økt privatisering i strandsonen. Hvordan stiller du deg til det?

– Arbeiderpartiet er imot salg av Norge, også hva gjelder dette. I Norge har vi såpass mye flott areal ledig at det ikke er nødvendig å selge ut de flotteste områdene til noen få, slik at de blir stengt for allmennheten. Det er dårlig politikk. Og for Østfold sin del, som består av mye kyst, mye innsjø og vassdrag, så er det en dårlig idé.

Veien til Europa

Når Lauvås har fri pleier han å fiske eller å dra på jakt. Men elgjaktsesongen faller samtidig med framleggelsen av statsbudsjettet, så det har det ikke blitt tid til de siste fire-fem årene.

– Østfold er et fantastisk fylke, fordi vi er – med noen få unntak – på mange måter et Norge i miniatyr. Vi har sjø, skog, industri, jord- og skogbruk, jakt og fiske, grenseovergang – vi har det meste her i Østfold. Derfor har mange beslutninger som tas på nasjonalt nivå en direkte innvirkning på Østfold, og da må vi være på og sørge for at de beslutningene som tas påvirker oss.

– Men er ikke det litt av problemet til Østfold også, at det ligger så nært til Oslo?

– Vi drar nok en rekke fordeler av å ligge der vi ligger, og noen utfordringer er det. Vi i fylkene rundt hovedstaden trenger litt ekstra drahjelp når det gjelder næringsutvikling, men da er vi tilbake til Rygge igjen: Da kan man ikke gjøre sånn! Men jeg velger å se sånn på det at vi har enorme muligheter i Østfold. Vi har arealer og vi er porten inn og ut til Europa.

Intercity må på plass

Lauvås trekker også fram viktigheten av å få på plass Intercity-linja inn til hovedstaden.

– Som representanter for Østfold har vi en spesiell plikt til å ivareta Østfold. Det vil si at samferdselsbiten er en viktig del av fylket og hvordan vi skal håndtere ikke bare veien, for nå har vi jo fått bygd E6 og E18 og så videre, men også Intercity-utbyggingen. Vi må holde tempoet og trykket oppe for å få denne utbyggingen til å skje. Ikke bare for at østfoldinger skal komme seg fort til Oslo, men kanskje også tvert imot: At de som bor i Oslo skal komme fort til Østfold. Vi har arealer, boliger, vi har muligheten til å utvikle arbeidsplasser, og da må vi ha et skikkelig pendleropplegg for å kunne gjøre Østfold enda mer attraktivt – både for dem som skal skape arbeidsplassene og for dem som skal bosette seg her. Og det henger ofte sammen.

Skatt for bedre skole

– Men vil mannen i gata merke det hvis vi får et regjeringsskifte?

– Ja, det mener jeg absolutt. Vi er i ferd med å velge hvilken retning dette landet skal ta. Nå har vi hatt en regjering som har forfordelt i fire år, men vår regjering vil heller bruke disse pengene på å løse utfordringer innen helse, omsorg og skole. Det er der vi må bruke de store pengene. Det mangler folk i skolene og i omsorgssektoren. Det mangler midler til investeringer. Så har man altså i denne perioden, fra regjeringens side, valgt å bruke 90 milliarder kroner på skattekutt til Norges aller rikeste, og den typen politiske løsninger bærer ikke Østfold-samfunnet framover.

Stille opp og stille krav

– Hvordan stiller Østfold Arbeiderparti seg til innvandring?

– Vi skal stille opp og vi skal stille krav, og det må komme i nettopp den rekkefølgen. Da kan man ikke eksempelvis stille knallharde krav til at man skal lære norsk, men samtidig kutte i norskopplæringen. Vi ønsker en streng, rettferdig, men human innvandringspolitikk, men det ville det vært en fordel om vi hadde hatt en norsk regjering som kunne debattert dette på en ordentlig måte, i stedet for å sette folk opp mot hverandre og spille på frykt. Men vi må stille krav: De som kommer til Norge skal lære norsk, samfunnskunnskap og de skal følge norske lover og regler, sier Stein Erik Lauvås.

FAKTA: Stein Erik Lauvås

* 1. kandidat for Arbeiderpartiet i Østfold.
* Født 1965 i Porsgrunn.
* 52 år, gift og har ett barn på 18 år.
* Bosatt i Ørje i Marker kommune, hvor han har vært ordfører i ti år.
* Startet sin politiske karriere i AUF i 1985.