LIMBO: Bane Nors forslag om å utsette Intercity-utbyggingen gjennom Østfold får store koneskevenser langs hele traseen, mener Østfold Ap-leder Stein Erik Lauvås.

Østfold Arbeiderparti med Intercity-tordentale

Stortingsrepresentant og leder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås hamrer løs mot både samferdselsministeren og Østfold Høyre. – De har vært store i kjeften, nå må de levere.

– Jeg husker godt at Østfold Høyre i valgkampen 2013 kalte vår målsetting om dobbeltspor til Halden innen 2030 altfor lite ambisiøs. Senere har den blåblåe regjeringen selv skjøvet på dette, og vi risikerer altså en ytterligere utsettelse om ikke statsråden skjærer gjennom og avviser Bane Nors forslag, tordner leder i Østfold Arbeiderparti, Stein Erik Lauvås.

I februar slo Bane Nor fast at det ikke er realistisk å gjennomføre Intercity-utbyggingen innenfor tidsrammene Stortinget vedtok i Nasjonal Transportplan (NTP) i fjor.

Bekymret

Hvis Bane Nors forslag tas til følge vil det bety en utsettelse av dobbeltsporet til Fredrikstad fra 20124 til 2026, til Sarpsborg fra 20126 til 2029. Når dobbeltsporet kommer helt til Halden er uvisst.

– Vi er nødt til å gjennomføre utbyggingen i tråd med NTP, hvis ikke vil det føre til større utfordringer langs hele traseen. Alt følger som dominobrikker, og store byutviklingsplaner blir satt ytterligere på vent.

– Vi er bekymret for at påkoblingen av østre linje til Follobanen også settes i spill. Det er uakseptabelt, fastslår Lauvås.

– Ambisjonen står ved lag

Forrige uke innrømmet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) overfor Aftenposten at han selv ble tatt litt på senga av Bane Nors forslag.

– Det hadde vært en klar fordel om vi hadde fått informasjonen i fjor. Vi forholdt oss til det faglige grunnlaget da, som vi skal gjøre det nå, sa Solvik-Olsen.

Han fastholder likevel at ambisjonen for NTP står ved lag, og forutsetter at Bane Nor når målsettingene om hyppigere avganger og flere togsett.

– Man må ikke nødvendigvis ha dobbeltspor for å få til halvtimesavganger på Indre InterCity. Jeg tror de reisende er mer opptatt av hvor fort forbedringene kommer, enn når dobbeltspor på alle strekninger står klart, sier Solvik-Olsen til Aftenposten.

– Ikke hold oss for narr

Lauvås lar seg ikke imponere av ministerens budskap.

– Det er ikke godt nok med bare hyppigere avganger. Vi skal ha den utbyggingen man har blitt enige om, man kan ikke holde hele fylket for narr på denne måten.

– Det er også verdt å legge merke til hvordan Solvik-Olsen nå ordlegger seg. Det snakkes om ambisjoner der han tidligere har vært høy og mørk, og kommet med garantier og lovnader, sier Lauvås.

Han mener dette er ironisk, siden Høyre og Frp var tydelige på at den rødgrønne regjeringen ikke prioriterte dobbeltsporet nok i sin tid.

– Så store i kjeften som de har vært – både lokalt og nasjonalt – er det minste man kan forvente at det som ligger til grunn i NTP blir fulgt opp. Dette er viktig for framtidige arbeidsplasser og næringsutvikling i Østfold, sier Lauvås.

Les også: Vil endre rekkefølgen i utbygging av dobbeltspor i Nedre Glomma

Maner til samhold

Råde-ordfører og leder i Østfold Høyre, René Rafshol, rister på hodet av tordentalen fra Ap-lederen.

– Dette er merkelig fra Lauvås, og får stå for hans regning. Østfold Høyre har vært parate og løftet denne saken uansett hvem som har sittet i regjering, og mener vi er best tjent med å stå sammen i Østfold. Jeg oppfordrer Lauvås til å gjøre det samme.

Rafshol var selv en av Østfold-ordførerne som markerte felles standpunkt om nei til flere utsettelser da Bane Nors forslag ble kjent.

– Vi snakker allerede om opp mot 16–17 års ventetid for å komme videre med byplanlegging. Det rammer både Fredrikstad, Sarpsborg og ikke minst Halden, som må vente lengst.

– I tillegg er E6 snart full med tanke på både persontrafikk og godstransport. Hvis ikke jernbaneutbyggingen blir løst snart, må trafikken flyttes over på stamveinettet i fylket, og det vil også skape store utfordringer.

– For sent

Rafshol mener fremdeles den rødgrønne målsettingen om 2030 var for puslete, men er forsiktig med å kritisere den sittende H/Frp/V-regjeringen.

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser Bane Nors forslag får for oppfyllingen av NTP, men det er litt sent å komme inn nå og si at det må utsettes igjen.

– Vi sa i 2013 at vi ville ha dobbeltsporet på plass fortest mulig. Dette er en såpass viktig strekning, med grensa mot kontinentet i enden, og da mener vi 2034 er lite ambisiøst. Det er vi også klare og tydelige på overfor Stortinget og regjeringen.