Annonse
Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Ny innspurt for å finne løsning for Norske Skog

Norske Skog og kreditorene går inn i helgen for å finne en løsning for det konkurstruede selskapet. Skjebnen er uviss for selskapets 2.500 ansatte.

Annonse
Halden24

Fristen er satt til midnatt i New York, det vil si klokken 6 lørdag morgen i Norge, ifølge børsmeldingen som ble lagt ut 28. juli.

Det er flere mulige scenarioer. Blant dem er en ny frysing av lån og renter på samme måte som i dag, og at man blir enige om en eventuelt ny frist. Et annet er at kreditorene går med på en langsiktig refinansiering, slik selskapet selv har foreslått.

Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevik sier til NTB at selskapets sju fabrikker går med overskudd, men at for mye av det de tjener, går til å betale renter.

– Vårt opprinnelige rekapitaliseringsforslag vil være en klar fordel for selskapet og alle interessentgrupper, sier han.

Storaksjonærer

– Men hver dag er en ny konkurranse for oss ute i den store verden, sier Dybevik, som på sikt ber om bedre rammevilkår for å gjøre treforedlingsindustrien mer konkurransedyktig.

Han mener at politikerne i landene der Norske Skog har produksjon, viser større interesse for å legge til rette for treforedlingsindustrien enn norske politikere gjør. Kommunikasjonsdirektøren etterspør blant annet bedre veier for tømmertransport, effektive støtteordninger til eksisterende bedrifter, fritak for elavgift og lavere nettariff og godkjenning for håndtering av askeavfall.

Men professor Torgeir Reve ved Handelshøyskolen BI understreker at det ikke er rammevilkårene som er årsak til situasjonen Norske Skog har havnet i.

– Det handler om en voldsom ekspansjon i utlandet, ikke om rammevilkårene i Norge, sier han.

Ingenting fra Støre

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte til Dagens Næringsliv i begynnelse av august at hun er bekymret for situasjonen for gjeldstyngede Norske Skog og vil vurdere om det er mulig å gripe inn, men uten at hun ga noen konkrete løfter.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kommer heller ikke med løfter.

–Det er ikke en politisk oppgave i dag. Nå må de private eierne i Norske Skog ta sitt ansvar og håndtere den oppgave, sier han.

Den 23. august legger Norske Skog fram resultatet for andre kvartal. Resultatframleggelsen skulle egentlig skje 3. juli, men ble utsatt.

2.500 jobber

Rekapitaliseringsforslaget fra Norske Skog innebærer blant annet at rentebetalingene og gjelden reduseres betydelig og egenkapitalen økes. Aksjonærenes eierandel blir utvannet, men de kan delta i en emisjon.

Gjeldsforhandlingene mellom aksjonærer og kreditorer i Norske Skog handler til sjuende og sist om eierstrukturen. De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.

Kompromiss- og tapsviljen er liten. Flere forslag til refinansieringsløsning er forkastet, og fristen for å komme til enighet er utsatt flere ganger.

2.500 mennesker jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land. I Norge er det omkring 370 ansatte i Skogn og drøyt 500 i Halden. Selskapet har lenge har slitt i et fallende avispapirmarked.

(©NTB)

Annonse