Markedssjef i McDonalds Erik Lødding forteller at McDonalds er meget nysgjerrig på Svinesundparken.

McDonalds til Svinesundparken

Utviklingen av Svinesundparken fortsetter og McDonalds har kjøpt seg inn.

I april åpner Svinesund Transportsentral, men området vil bli utviklet ytterligere i tiden som kommer.

Eksisterende Shell-stasjon får konkurranse fra Esso som bygger ny stasjon inne på det nye Svinesund Transportsenter. Esso bygger sitt senter med Deli de Luca-butikk og vil trolig stå klar i sommer.

Men det er flere som har fått opp øya for det godt plasserte veikrysset ved E6.

McDonalds har kjøpt tomta som ligger nærmest rundkjøringen, men har ennå ikke bestemt seg for hva de skal gjøre. Eiendomsansvarlig Liv Siri Hattrem Silseth bekrefter at tomten er kjøpt, men ønsker ikke å si så mye mer om hva som skjer, og henviser oss til markedssjef Erik Lødding som etter litt sjekk finner ut at planene ikke er klare.

- Vi ser på Svinesundparken som et interessant område. Vi har imidlertid ingen umiddelbare planer om å utvikle tomten på nåværende tidspunkt, sier Erik Lødding.

Men tomten McDonalds har sikret seg er kanskje den beste på hele området med synlighet fra E6 og kort vei fra E6.

Svinesund Transportsentral åpner i april, men vil bli videreutviklet. Behovet for et senter hvor vogntog kan repareres og ha service har eksistert lenge, men det er ikke før nå det realiseres.

- Fredriksten Utvikling AS og Statens vegvesen Østfold har i samarbeid tatt mål av seg å få på plass et slikt Transportsenter ved E6 nær Svinesund. Nå er vi i ferd med å realisere, forteller Per Puck.

Senteret vil ha en rekke tilbud for transportnæringen. Her blir det flere spedisjonsfirmaer, godsklarering, stort anlegg for truckdiesel, nytt moderne serviceverksted/dekkverksted, samt storbilvask og redningstjeneste.

Døgnhvileplasser for vogntog med nødvendig fasiliteter er det satt av plass til. Poenget er at vogntogene kan få en sikker og oversiktølig plass å overnatte og hvile.

- Det vil bli en servicebygning med sjåførlounge, dusjfasiliteter og enkel matservering med tilgang til trådløst internett. Nærhet til speditører og tollstasjonen gjør at alle praktiske og administrative gjøremål for en transportør kan løses på plassen. Det samme hva gjelder reparasjon av tyngre kjøretøy, opplyser Puck.

Plasseringen av transportsentralen er lagt i nærheten til Tollstasjonen for å gjøre alle praktiske og administrative gjøremål for en transportør så enkel som mulig.