Annonse
slår ring: Senterparitet kom til Saugbrugs med løfter om å jobbe for bedre rammebetingelser. F.v Tron Kallum, Johan E. Grimstad, Anne-Kari Holm, Kjell Arve Kure (Saugbrugs), Ole André Myhrvold og Marit Arnstad.

Lover bedre betingelser for industrien

Marit Arnstad (Sp) gir full støtte til Norske Skog Saugbrugs krav om bedre rammebetingelser, og frykter hva som vil skje dersom morselskapet ikke kommer seg ut av gjeldskrisen.

Annonse
Halden24

– Vi mener regjeringa må ha sine verktøy klare. Det nytter ikke å si at man skal ha noe på plass om tre, fire eller fem måneder dersom det oppstår en situasjon, sier Arnstad, som er parlamentarisk leder for Senterpartiet på Stortinget.

Onsdag besøkte hun Saugbrugs i Halden, en bedrift preget av usikkerhet grunnet den høye gjelden i Norske Skog. Over seks milliarder kroner skylder selskapet, og fredag går forhandlingsfristen med kreditorene ut.

Ikke sikker på gjeldskjøp

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum har tidligere vært ute og flagget at staten bør kjøpe ut gjelden til det kriserammede treforedlingsselskapet. Arnstad ville ikke være like tydelig under sin Halden-visitt.

– Det er ikke gitt hva de verktøyene blir, men staten og næringsdepartementet må være forberedt på de ulike situasjonene som kan oppstå, avhengig av forhandlingene om gjeld i Norske Skog, sier hun.

– Betryggende

Den voldsomme gjelden til Norske Skog skyldes først og fremst tunge utenlandsinvesteringer på starten av 2000-tallet. Fabrikken i Halden har stort sett gått i pluss de siste årene.

– Saugbrugs drives veldig effektivt og godt. Det er betryggende i det som ellers er en veldig krevende tid for Norske Skog – at de norske bitene av selskapet går veldig bra, sier Arnstad.

Likevel er det også ting som kan bli enda bedre også ved Saugbrugs, slik at bedriften står enda bedre rustet mot utenlandske konkurrenter. Sist uke var hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen ute i Dagsavisen og krevde bedre rammebetingelser, blant annet CO2-kompensasjon og opprusting av norske veier slik at de er dimensjonert for tyngre kjøretøy.

CO2-løfter

– Bare på CO2-kompensasjon lå det vel 30 millioner kroner i året, og det er noe som har umiddelbar effekt. Det er uforståelig for oss at man ikke allerede har fått på plass det, svarer Sps førstekandidat i Østfold, Ole André Myhrvold på den utfordringen.

– Det med veier er jo et litt større lerret å bleke, men det er klart at samferdsel og infrastruktur er viktig for Sp. I NTP la vi også inn en tiltakspakke for å heve fylkesveiene, og der ligger mye av løsningen, mener han.

Marit Arnstad tror ikke det er noen fare for at Saugbrugs, og drøyt 600 arbeidsplasser, skal gå under. Men hun er likevel bekymret for situasjonen rundt Norske Skog.

– Det er ikke fare for de to fabrikkene i Norge, men det er en del usikkerhet knyttet til hvordan ting skal organiseres og eies i årene framover. Det er problemstillinger som de politiske partiene og staten må interessere seg for.

Håper på handling

Administrerende direktør Kjell Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs er glad for at norske politikere nå har begynt å engasjere seg i situasjonen rundt selskapet og dets videre eksistens. Men han håper det dreier seg om mer enn billige valgkamp-triks.

– Det er jo valg i år, men vi ser det som viktig at politikerne engasjerer seg i det som skjer. Samtidig ønsker vi også handling, ikke bare ord, sier Kure.

Han betegner møtet med Sp-toppene som positivt.

– Vi brukte ganske mye tid på å diskutere rammebetingelser for industri i Norge. Mitt inntrykk er at de viser stor forståelse for viktigheten av gode og forutsigbare rammebetingelser.

Positiv

Selv om situasjonen ser mørk ut for Norske Skog som helhet, ser direktøren ved Saugbrugs lysere på framtida for egen bedrift.

– Her hadde vi vårt beste driftsresultat på åtte år i fjor, og vi har et sterkt marked så vi kjører full kapasitet. I tillegg har vi en del grønne vekstprosjekter som vi ønsker å sette ut i livet. Ett av dem har vært biogassanlegget som vi har startet i år. Vi jobber også med andre prosjekter, så for Saugbrugs er jeg positiv til situasjonen.

Annonse