Annonse
Mer enn 100 flere rådyr ble drept i trafikken i Østfold i 2016/17 sammenliknet med året før.

Langt flere rådyr drept i trafikken

– Den enkle forklaringen er at større bestand fører til økt sjanse for at det smeller, sier rådgiver for vilt, fiske og friluftsliv ved Østfold fylkeskommune, Pål Erik Jensen.

Annonse
Halden24

Ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) har antallet rådyr som har blitt påkjørt av bil og drept økt med mer enn 100 det siste året, fra 546 i 205/16 til 665 i 16/17. Det gjør Østfold til det fylket hvor nest flest rådyr blir drept i trafikken, kun Hedmark har flere med 722 påkjørt av bil og 37 av tog.

– Vi har ingen sikre tall på rådyrbestanden utover det som blir rapportert inn som avskyting ved jakt og statistikken på antall trafikkfrepte dyr, det er jo ikke noen telling av rådyr. Men det er grunn til å tro at hovedgrunnen til at det smalt oftere sist sesong enn året før er at det har vært en økning i bestanden, sier Jensen.

– Kommunalt ansvar

Økningen i antall trafikkdrepte rådyr er størst i Halden, der 39 flere dyr har blitt påkjørt det siste året. Også i Hvaler, Våler, Trøgstad og Spydeberg har det vært en markant økning.

Viltrådgiveren hos Østfold fylkeskommune påpeker at kommunene og Statens vegvesen har et ansvar for å forhindre at dyr blir drept i trafikken, og peker på flere tiltak.

– De må sørge for at det er oversiktlig langs veien ved at det ryddes skog i veikanten. I tillegg må det vurderes redusert fartsgrense på strekninger der man vet det er mye rådyrpåkjørsler, og viltgjerder der dette er hensiktsmessig, sier Jensen.

Mer jakt

I tillegg mener han det må vurderes å ta ut flere rådyr gjennom jakt for å unngå de konsekvensene en påkjørsel medfører for både dyr og mennesker.

– Da er det opp til jegerne i de ulike kommunene hvor mye de klarer å ta gjennom jakt. Det er i alle fall mye bedre med 20 kilo rådyrkjøtt i fryseren enn at man får det på panseret, sier Jensen.

Det har også vært en økning i antallet trafikkdrepte elg, fra 32 til 50, fordelt på 43 som ble påkjørt av bil og sju som ble påkjørt av tog.

 

Annonse