IFE legger ned Haldenreaktoren – ansatte skuffet

Styret ved Institutt for energiteknikk (IFE) har besluttet å legge ned virksomheten ved atomreaktoren i Halden. De ansatte er svært skuffet.

Av Bibiana Piene, NTB

– Vi er veldig skuffet over styrets beslutning og stiller oss undrende til at styret ikke har hørt på noen av våre argumenter om at videre drift er det beste for å beholde kompetansen, sier tillitsvalgt for de ansatte ved Haldenreaktoren, Monica Guldhaugen, til NTB.

De ansatte ble onsdag ettermiddag informert om styrets avgjørelse om ikke å starte opp reaktoren igjen og ikke søke om ny driftskonsesjon. Den nåværende konsesjonen utløper i 2020.

Reaktoren har vært stengt siden mars på grunn av en defekt ventil.

Dårlig økonomi

Reaktoren har hatt en anstrengt økonomi de seneste årene.

– Omfattende utredninger viser at det ikke er et langsiktig markedsgrunnlag for Haldenreaktoren fremover. Virksomheten ved reaktoren har gått med underskudd over flere år på grunn av sviktende inntekter, heter det i en pressemelding fra styret.

Les også: Onsdag er skjebnedag for Halden-reaktoren

Styret peker også på det ville bli nødvendig med omfattende oppgraderinger av sikkerhetssystemene ved videre drift.

– IFE kan ikke regne med støtte fra staten til å dekke driftsunderskudd, og IFE kan som selveid stiftelse ikke fortsette å påta seg så stor finansiell risiko, sier styreleder Olav Fjell.

I år har staten gått inn med 130 millioner kroner i ekstraordinært driftstilskudd – men ikke gitt løfter om videre støtte.

Reaktoren, som er verdens eldste tungtvannsreaktor, har vært brukt i et internasjonalt forskningssamarbeid på reaktorsikkerhet og atombrensel og har vært i drift siden 1959.

Kritiserer myndighetene

Guldhaugen mener at det beste hadde vært å reparere ventilen og fullføre prosjektene som er igangsatt ved reaktoren. Men samtidig kritiserer hun myndighetene for ikke å ha gitt IFE-styret et reelt valg.

– Næringsministeren har sagt at dette er IFEs beslutning. Men når myndighetene skrur igjen krana så hardt som de har gjort, har de i realiteten ikke gitt styret noe valg, sier hun.

Guldhaugen er også kritisk til at reaktoren stenges før en detaljert plan om demontering, såkalt dekommisjonering, er på plass.

– Dette vil ta lang tid, sier hun.

Mer kostbart

I et brev til styret har de ansatte pekt på at internasjonale erfaringer viser at dekommisjoneringsarbeidet blir vanskeligere, tar lengre tid og blir mer kostbart dersom planene ikke er gode nok idet arbeidet påbegynnes.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har også anbefalt å opprettholde driften av nukleære anlegg til detaljerte sluttplaner for dekommisjonering er klare.

Guldhaugen frykter nå at mange kolleger vil søke seg nye jobber. Dermed kan kompetanse som trengs i arbeidet med demonteringen, forsvinne.

Ingen nedbemanning

IFEs styre understreker på sin side at det ikke er planer om noen nedbemanning ved anlegget.

Derimot vil de satse videre i Halden.

– Nå er vi i gang med å undersøke hva vi kan gjøre av nukleær forskning uten drift ved reaktoren. Vi ser allerede muligheter til å utnytte kompetansen og dataene våre videre, sier IFE-direktør Nils Morten Huseby.

(©NTB)