Haldensere har betalingsanmerkninger for til sammen 363 millioner kroner

Østfold og Finnmark skiller seg ut som verstinger på betalingsanmerkninger i Lindorffs siste analyse. Blant haldensere er anmerkningsgjelden på 363 millioner kroner.

Av Silje Louise Waters

7,3 prosent av østfoldingene har én eller flere betalingsanmerkninger. Med dette ligger vi rett bak landsverstingen Finnmark og 1,5 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Dette framkommer av den første Lindorff-analysen for 2018, som tar for seg fjorårets siste kvartal.

Antallet innbyggere med betalingsanmerkninger har holdt seg relativt stabil, men inkassogjelden har økt med over 40 prosent de siste tre årene. Det betyr at det er størrelsen på gjelden som har økt for den enkelte.

– Det som er viktig, er ikke å la regninger og henvendelser ligge urørt. Ta kontakt med enten leverandøren eller inkassoselskapet. Det gir deg mulighet til å ta tak i situasjonen, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff.

Slik ser det ut i kommunene

I de fire største kommunene i Østfold, kan man brekke tallene ned slik:

I Fredrikstad er 4.652 personer oppført med betalingsanmerkning, som til sammen utgjør 539 millioner kroner. Hvilket utgjør i snitt 117.000 kroner per person og totalt 24.358 anmerkninger.

I Sarpsborg er det totale beløpet 409 millioner kroner fordelt på 3.647 mennesker.

I Moss står 2.101 personer oppført med betalingsanmerkning, og disse har til sammen en anmerket gjeld på 271 millioner kroner.

Halden har det største gjennomsnittlig skyldte beløpet per innbygger, nemlig 13.254 kroner som til sammen utgjør anmerkningsgjeld på 363 millioner kroner som er fordelt på 2007 innbyggere. Alle disse tallene er hentet fra Lindorff-analysen.