Fylling av vann på skip kan ha ført til vannproblemene

Kommunen jobber på spreng for å få renset rørledningsnettet i sentrum syd lørdag. Fylling av vann til et skip på Halden havn kan ha vært årsaken til problemene.

Etter å ha oppdaget saltvann i vannledningsnettet fredag har Halden kommune valgt å fraråde beboere og besøkende på sydsiden/sentrum syd fra å drikke vann fra springen.

-Det er tatt vannprøver som er sendt til analyse på laboratorium, og nye vannprøver vil bli tatt søndag morgen. Analysearbeidet er stipulert til å ta 10-12 timer, forteller leder for kommunens informasjons- og serviceavdeling Martin Vik lørdag kveld.
 
Det er iverksatt skylling av hele ledningsnettet – et arbeid som har pågått siden fredag ettermiddag.

Skyllingen vil fortsette helt til vannkvaliteten er normal.

Kartlegging viste ikke uregelmessigheter

Parallelt med skyllingen har Halden kommune gjort undersøkelser for å kartlegge hvordan forurenset vann kunne komme inn på kommunens vannledningsnett.

-Kommunalteknikk har svært god oversikt over trykket i ledningsnettet, og det har i perioden ikke vært trykkfall. Dette gir en klar indikasjon på at det ikke har vært lekkasjer i ledningsnettet.

-Det vi derimot har registrert er en liten trykkøkning på ledningsnettet like før vi fikk varsel om urent vann. Dette kan ha sammenheng med vannfylling av et skip på Halden havn, og at forurenset vann kan ha blitt pumpet tilbake inn i ledningsnettet, forteller Vik.
 
Trykket i kommunens ledningsnett var raskt tilbake til normalen, noe som tilsier at forurenset vann ikke lenger kommer inn i vannledningsnettet.
 
Det vil bli iverksatt strakstiltak slik at lignende ikke skjer igjen, og kommunen avventer nå prøvesvar fra de første vannprøvene.

Les også:
Advarer mot å drikke vann fra kran i sentrum syd
Kritisk til kommunens saltvanns-varsling