KOM I FØLGE: Smuglingen over grensen ved Holtet i Halden bar ifølge tingretten preg av å være nøye planlagt, men tollvesenet fattet likevel mistanke til de to bilene som passerte den ubetjente tollstasjonen med kort tids mellomrom og fikk stanset smuglerforsøket.

Firerbande narkodømt

Tre menn og en kvinne med albansk bakgrunn hadde hver sin rolle i en smuglersaga fra Antwerpen til svenskegrensen.

I september 2016 ble en svenskregistrert Volvo stoppet og kontrollert av tollere etter å ha passert grensen mellom Norge og Sverige ved Holtet i Halden.

I bilen ble det funnet nesten 8 kilo kokain og nærmere 40 kilo hasj, forsøkt gjemt i gulvet under førersetet og passasjersetet. Politiet har anslått gateverdien på kokainen til mellom 4 og 6 millioner kroner, og hasjen til omtrent det samme.

Betydelig mengde

Kort tid tidligere hadde en tyskregistrert leiebil passert samme grenseovergang, og det ble senere avdekket at denne skal ha fungert som følgebil.

Mannen og kvinnen som kjørte leiebilen lå i forveien helt fra transporten av narkotikaen startet i Antwerpen, for å sjekke om det var politi- og tollkontroller ved grensepasseringer.

Opprinnelig var den svenskregistrerte Volvoen lastet med 10 kilo kokain, og dette utgjør ifølge dommen fra Halden tingrett hele 10 prosent av den totale mengden kokain som ble beslaglagt i Norge totalt i 2016. To av kiloene ble riktignok levert til en femte mann utenfor Halmstad i Sverige. Denne mottakeren har senere blitt dømt i Sverige, og vitnet mot de fire involverte i smuglerturen opp til Halden.

– Proff organisering

Da saken var oppe i Halden tingrett tidligere i februar ble alle de fire involverte – mannen som kjørte Volvoen, mannen som eide den og skal ha organisert transporten, samt mannen og kvinnen som kjørte følgebilen – funnet skyldige.

Blant bevisene var en rekke tilfeller av telefonkontakt mellom de tiltalte, og også med mannen som mottok deler av narkotikapartiet i Sverige.

« ... bevisene i saken underbygger også, at innførsel av et slikt kvantum kokain og hasj krever nøye planlegging, gode forberedelser og en profesjonell organisering både på leverandør- og mottakersiden», heter det i dommen.

Førerne av Volvoen og følgebilen sa seg begge skyldige i smugling, men hevdet de kun visste om hasjen, og ikke kokainen som ble transportert – uten at retten trodde på dette. De er nå dømt til henholdsvis 9,5 og 9 år og 11 måneders fengsel.

Hevdet hun sov

Dagsavisen har vært i kontakt med begge mennenes forsvarere, og får opplyst at de kommer til å anke dommen.

Det samme forteller advokat Ketil Magnus Berg, som representerer den angivelige bakmannen.

– Han mener denne dommen ikke er riktig, og har ikke erkjent straffskyld verken under etterforskningen eller i retten, sier Berg.

Hans klient er dømt til 10 år og 4 måneders fengsel.

Den kvinnelige passasjeren i følgebilen erkjente heller ikke straffskyld, men ble likevel dømt til 4,5 års fengsel. Hun hevdet blant annet å ha sovet store deler av turen, og at hun ikke kjente til det egentlige formålet med kjøringen fra Nederland til Norge – men denne forklaringen ble det ikke festet lit til.