Annonse

Etterlysning: En ordfører som bryr seg

Arbeidsgiverpolitikken i Halden kommune har vært gjenstand for debatt ved flere anledninger, senest denne våren knyttet til det vi oppfatter som en useriøs anbudspolitikk under Høyres ordfører ledelse.

Annonse
Halden24

Av: Stein Engen, leder LO Halden og Ulf Lervik, LOs distriktssekretær i Østfold

Det er nå 26 renholdsoperatører som lever i en uviss og dramatisk tid uten oversikt over arbeid og inntekt. Renholdstjenestene er lagt ut på anbud, og Halden kommune har ikke tatt inn kriterier om ivaretakelse av de ansatte i disse prosessene. Det oppfatter vi som alvorlig, og svært kritikkverdig.

Dette er ikke en ukjent problemstilling, og en rekke kommuner (og private aktører) har derfor tatt inn formuleringer i sitt regelverk og sine anbudsdokumenter som slår fast at ansatte skal omfattes av regelverket for virksomhetsoverdragelse i slike anbudsprosesser. Halden kommune er her en av verstingene som så langt ikke har vist vilje til å ta samfunnsansvar eller bidra positivt til et trygt og inkluderende arbeidsliv for de som utsettes for slike prosesser.

Dette er enda et svært dårlig eksempel på hvordan det går med ansattes trygghet ved konkurranseutsetting og privatisering. Ikke bare svekkes helt elementære lønns-, pensjons-, kompetanse- og arbeidsforhold. Det skapes mer usikkerhet, uten at hverken oversikten eller kvaliteten på tjenestene blir bedre. Det kan se ut som om dette utelukkende handler om økonomi, det er i så fall kapitalisme av verste sort – og grov utnyttelse av en arbeidstakergruppe.

Det er nå en måned siden vi gjennom mediene stilte fem spørsmål til ordføreren, uten at han så langt har tatt seg bryet med å svare. Vi tillater oss derfor å stille spørsmålene en gang til, og forventer vel etterhvert at ordføreren som kommunens øverste politiske leder svarer oss.

1. Synes ordføreren det er greit at arbeidsfolk må sitte med «lua i hånda» hvert tredje, fjerde og femte år da kommunen gjennomfører nye anbudsrunder og bytter «kontraktører»?

2. Vil Ordføreren følge prinsipp iht. arbeidsmiljølovens kapitel 16 om virksomhetsoverdragelse slik at det er oppdraget som settes på anbud og ikke de ansatte?

3. Vil Ordføreren ta initiativ for at det innarbeides seriøsitetskrav i innkjøpsregelverket i kommunen? Slik bl.a. samarbeidsforum mot svart økonomi har utarbeidet mal for.

4. Vil Ordføreren ta initiativ for å gjennomgå og forbedre kommunens regelverk for anbud- og innkjøp? Dette for å sikre seg og bidra til et seriøst arbeidsliv mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet? Slik bl.a. Sarpsborg kommune har gjort etter mal fra Skiensmodellen?

5. Vil Ordfører utrede muligheten for å rekommunalisere renholdet, slik det i dag er for renholdet og i helsesektoren i Halden kommune?

Annonse