Halden Arbeid og Vekst

Debatt: Svar til Birger Braadland om den økonomiske utviklingen i HAV AS

Innlegget er skrevet av styreleder i Halden Arbeid og vekst, Carsten Dybevig.

I et leserinnlegg i HA etterlyser Birger Braadland faktaopplysninger om den økonomiske utviklingen i HAV AS.

Resultatutviklingen fra 2009 til2015 har vært positiv.

For årene 2009 til 2011 hadde bedriften et samlet negativt netto underskudd i underkant av 15 millioner kroner, mens for årene 2012 til og med 2015 var det samlede netto overskuddet i overkant av 17 millioner, se vedlagte graf.

De negative resultatene i perioden frem til 2011 gjorde det helt nødvendig med omstillinger og ekstra arbeidsinnsats fra ansatte i HAV.

I en tid med sterk konkurranse fra nye aktører var det nødvendig å beholde nøkkelkompetanse for å sikre arbeidsplassene ved bedriften, til det beste for de ansatte og Halden samfunnet.

For dette vedtok styret enstemmig at det ble gitt en engangsutbetaling til ledende ansatte i selskapet.

Ingen aksjonærvalgte styremedlemmer har mottatt ekstrautbetalinger.

For ordens skyld, styreprotokoller er ikke offentlige, men det er derimot protokollen fra generalforsamlingen samt årsberetning med regnskap.

Carsten Dybevig
Styreleder HAV AS

Halden Arbeid og Vekst

Debattregler:

Halden24 ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk eller lovverk. Vi oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger, og forbeholder oss retten til å utestenge brukere som ikke overholder våre retningslinjer i kommentarfeltet.