PÅKJØRT AV BUSS: En fotgjenger fikk lettere skader i foten etter å ha blitt påkjørt av en buss i fotgjengerfeltet i Repslagergata i Halden i november i fjor. Sjåføren er nå dømt for uaktsom kjøring.

Bussjåfør må betale for å ha kjørt på fotgjenger i Halden

En fotgjenger fikk skader i den ene foten etter å ha blitt påkjørt av en buss i et fotgjengerfelt i Halden i november i fjor. Påkjørselen koster bussjåføren 8.000 kroner og tap av førerkortet i fem måneder.

Hendelsen fant sted ved Repslagergata 3 i Halden 17. november i 2017, hvor Halden tingrett mener den 39 år gamle sjåføren av bussen ikke var forsiktig nok da han nærmet seg fotgjengerfeltet i vanskelige kjøreforhold.

Brukte ikke refleks

Retten bemerker: "Siktede var dessuten kjent på stedet, og var klar over at sikten mot fotgjengerfeltet var begrenset. Han kjørte et tungt kjøretøy, hvilket skjerper faregraden ved et eventuelt sammenstøt. Samlet sett er dette forhold som skjerper aktsomhetskravet".

Skadene fotgjengeren pådro seg skal ikke være alvorlige, ifølge dommen, hvor det også kommer fram at fotgjengeren ikke hadde refleks og at fotgjengerfeltet ikke var opplyst.

Bot og tap av førerkort

Retten bemerker i formildende retning at sjåføren har erkjent sin uaktsomhet og de faktiske forhold og dessuten vist vilje til å gjøre opp for seg.

Straffen sjåføren må tåle er en bot på 8.000 kroner. Han er også fratatt førerkortet i fem måneder.

Sjåføren valgte å ta betenkningstid da han ble gjort oppmerksom på sin rett til å anke dommen.