8 millioner kjøretøy passerte Svinesund-bruene i 2017

Den bompengefinansierte svinesundsforbindelsen hadde 8,2 millioner passeringer i 2017. Totalt ble nesten 200 millioner av selskapets lånegjeld nedbetalt i fjor.

Svinesundforbindelsen AS fikk et driftsresultat på 172 millioner kroner, og har nå en total lånegjeld på 339 millioner kroner.

I 2017 ble det nedbetalt snaut 196 millioner kroner av selskapets lån, og dersom dagens trafikk og finansvilkår forblir uendret, vil nedbetalingen være ferdig i 2021 og alle passeringer vil da bli gratis.

Av alle passeringene i 2017 var 90,5 prosent lette kjøretøy, mens 9,5 prosent var tungtrafikk. Trafikkveksten var på 2 prosent fra 2016.

Selskapet slanket driftskostnadene med 10,8 millioner kroner i 2017 sammenlignet med året før, først og fremst på frunn av de høye kostnadene i 2016 til ombygging til automatisk bominnkreving.

Veiprosjektet er delt mellom Norge og Sverige, og strekker seg fra Nordby på den svenske siden av grensen til Svingenskogen i Norge. Det er to kilometer med motorvei på svensk side og fire kilometer på den norske.

Det kreves inn bompenger over både den gamle og den nye Svinesundsbrua. Den gamle ble åpnet i 1946, mens den nye ble innviet i 2005. Innkrevingen av bompenger vil altså opphøre når lånegjelden i begge land er nedbetalt.

(©NTB)