Kommunikolog, sosialantropolog, teologistudent, lokalpolitiker, menighetsutvikler, trebarnsmor.

Guri Riksaasen

2 innlegg

Innhold fra Guri Riksaasen