Jeg er professor emeritus ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Er medlem av Miljøpartiet De Grønne og opptatt hvordan kilmaendringene påvirker global helse og hvordan vi med politiske, økonomiske og strukturelle tiltak, i tillegg til individuelle livsstilsendringer, må bidra til å forebygge alvorlige klimaendringer som først og kraftigst rammer fattige i ulike deler av verden.

Gunnar Kvåle

17 innlegg

Innhold fra Gunnar Kvåle