34 treff for "gunilla-holm-platou"

Det forundrer meg at vår statlige allmennkringkaster ikke gjør mer for å kutte eget utslipp.

Folk hopper vekk fra en på gaten, skriver Henrik Holm.

Ytre høyre normaliseres, og slipper ofte unna med det, også i Norge.

Polen og Ungarn utfordrer verdifellesskapet i EU. Under slagordene om nasjon og religion ligger det mye grums.

Sammenligner man USA og Russland under nåværende presidentadministrasjoner utgjør USA en større trussel mot den liberale verdensorden.

Den viktigste religionskampen i Europa de neste årene vil ikke være mellom islam og «andre», slik noen fremstiller det, men om hva som egentlig ligger i kristne verdier.

30 år etter murens fall er verden mer preget av kontinuitet enn endring.

En av grunnene til at sikkerhet er så virkningsfullt er at det ofte legger politisk lokk på hvilke andre alternativer man har.

Han er fremdeles populær.

Dialog og deltakelse i kulturliv, på tvers av landegrenser og ideologiske skillelinjer, er det som skaper forståelse.