EØS-tilsynet ESAs direktør for saker knyttet til statsstøtte og konkurranse.

Gjermund Mathisen

Konkurransedirektør i ESA

1 innlegg

Innhold fra Gjermund Mathisen