Vurderer å starte opp en medlemsorganisasjon

Dagen etter at partiet «Nei til Bomring» hadde et oppskværende møte der alle ble vel forlikte igjen, sier nyvalgt gruppeleder Anders Lunde at de nå ser på hvordan de skal stake ut kursen videre.

Etter en mildt sagt turbulent uke, med krangel om gruppeledervervet og trusselen om å miste plassen i formannskapet, møttes de fem valgte medlemmene av "Nei til Bomring" seg i går kveld for å skvære opp og legge ting bak seg.

– Vi hadde et godt møte, der vi hadde en god prat om det som har skjedd og hvordan vi skal gjøre det videre. Alle bidro godt i den praten, og til slutt kom vi med en felles uttalelse som alle stilte seg bak, sier Anders Lunde til Dagsavisen Fremtiden.

LES OGSÅ: – Enkelte ser på oss som en gjeng bygdetullinger

– Nå skal vi rette blikket fremover

I den uttalelsen beklager partiet at de har satt seg selv i et dårlig lys, og at de skylder sine velgere å samarbeide på en slik måte at programmet de har gått til valg og blitt stemt inn på får mest mulig gjennomslag.

– Alle kom seirende ut av det møtet, og nå skal vi brette opp ermene og gjøre en best mulig jobb for velgerne våre. Vi har en fireårig avtale med dem, og skal representere dem så godt vi kan, forteller Lunde.

Han ønsker ikke å uttale seg mer spesifikt om innholdet i møtet, eller hva som gjorde at han og førstekandidat Harald Wessel-Berg nå har kommet til en enighet om at det er Lunde og ikke Wessel-Berg som blir gruppeleder.

– Nå skal vi rette blikket fremover, og ikke se bakover på det som har blitt gjort. Vi skal ta mål av oss å gjenvinne tilliten til velgerne, og vise at vi var verdt å stemme på. Så er jeg veldig glad for at vi får med oss Haralds mangeårige erfaring fra politikken og hans kompetanse med i gruppa, sier Lunde.

LES OGSÅ: Disse 57 sitter i det nye kommunestyret

Wessel-Berg ønsker ikke å kommentere

Han tror samarbeidet med Wessel-Berg kommer til å gå fint, og at de sammen med resten av partigruppen har et veldig sterkt lag.

– Selv om det ble jeg som endte opp som gruppeleder, og som får den plassen vi har i formannskapet, er ikke dette noe «one-man-show». Vi har fem representanter med forskjellig kompetanse, og utfyller hverandre veldig bra. Sammen er vi en sterk, og dyktig gjeng som skal få til mye, sier Lunde.

Dagsavisen har også vært i kontakt med Harald Wessel-Berg, men han ønsker ikke å uttale seg verken om hvordan han har opplevd den siste tidens dragkamp om gruppeledervervet, gårsdagens møte eller hvordan det blir å samarbeide med Anders Lunde fremover.

– Jeg stemte på Anders som gruppeleder, men ut over det har jeg ingen kommentar til noe av det du spør om. Skal du ha noen kommentarer må du ringe til Anders, for jeg ønsker ikke å si noe, sier Wessel-Berg til Dagsavisen Fremtiden.

LES OGSÅ: Slik blir den politiske kabalen i nye Drammen

Får tilskudd på over 100.000

Foreløpig har partiet ikke en medlemsorganisasjon, men det er blant de tingene de skal ta tak i nå.

– Vi er helt i startgropen for partiet, og tenker fortsatt på hvordan den beste måten er for oss å organisere oss på slik at vi best mulig kan representere våre velgere. Det kan være med å opprette en medlemsorganisasjon, som vi per i dag ikke har, men det er ting vi må diskutere, forteller Lunde.

Som innvalgt parti i bystyret får partiet «Nei til bomring» tilskudd til å dekke driften av partigruppen.

«Partigruppene med fast representasjon i bystyret gis et årlig tilskudd som tilsvarer 3,7 % av statsrådenes lønn. I tillegg utbetales det en støtte pr. bystyrerepresentant tilsvarende 0,8 % av statsrådenes lønn», heter det i dagens godtgjørelsesreglement.

Det vil si at «Nei til bomring» får 52.173 kroner for å ha fast representasjon i bystyret, og for hvert av sine fem medlemmer i bystyret får partiet 11.281 kroner. Det vil si at partiet til sammen får et tilskudd på 108.578 kroner.

LES OGSÅ: – Innbyggerne skal være med å bestemme hva vi skal mene