Venstre vil ha utslippsfrie hurtigbåter fra Svelvik til Mjøndalen

Partiet vil gjøre Drammensfjorden til transportåre.

Potensialet for å ta i bruk både Oslofjorden og Drammensfjorden mer til kollektivtransport er stort, mener Venstres førstekandidat i Viken, Solveig Schytz.

Hun får følge av Venstres ordførerkandidater i Asker, Lier og Drammen: Elisabeth Holter-Schøyen, Tove Hofstad og Anders Wengen.

Vi må ligge i front og bruke Drammensfjorden til å bidra til innovasjon og å teste ut ny teknologi for utslippsfrie båter. Utviklingen går raskt når det gjelder batteri- og hydrogenteknologi, og mulighetene er store i Drammensfjorden, understreker Anders Wengen.

Han foreslår en utslippsfri hurtigbåt fra Svelvik via Hyggen, Engersand og det nye sykehuset på Brakerøya til Drammen, noe han mener er en god måte å binde sammen nye Drammen kommune på, fra Svelvik til Drammen sentrum. Wengen ser også for seg mulighet til å forlenge hurtigbåtruten helt  opp til Mjøndalen.

Les også: Stanser prosjektet for elferge på elva

Strøm og biogass

Et kollektivtilbud på fjorden må være et attraktivt alternativ til å stå i kø i bilen, sier Tove Hofstad, som understreker at frekvens, komfort og reisetid betyr mye for hverdagsreiser.

Ordførerkandidat i Asker, Elisabeth Holter-Schøyen, understreker at hun i en årrekke har jobbet for utvidelse av båttilbudet på Oslofjorden.

Et miljøvennlig båttilbud på Drammensfjorden bør være et godt alternativ for mange i hverdagen. Man også bør vurdere om båter som går på biogass er et alternativ. Teknologien er hyllevare i dag, og biogass produseres lokalt, både på Lindum og på Bjerkås i Asker.  Det er et viktig miljøpolitisk mål for å kutte klimagassutslipp både innen avfall-. landbruk- og transportsektoren å øke produksjonen av biogass. Produksjon av biogass er også lokal verdiskaping i Asker og Drammen, understreker Holter-Schøyen.

Schytz påpeker at det ved etablering av Viken fylkeskommune vil bli lettere å realisere et slikt tilbud på tvers av de gamle fylkesgrensene.

Følg Dagsavisen Fremtiden på Facebook!

–   Realistisk

–  Vi er også spente på utviklingen av autonome/selvkjørende båter, dette vil endre mange forutsetninger for dagens regnestykker og vurderinger av hvor og hvordan man kan skape et kollektivtilbud på fjorden, sier Anders Wengen.

Når ser dere for dere at slike utslippsfrie hurtigbåter skal kunne komme i drift?

Det bør være mulig å få opp i løpet av den kommende kommunestyreperioden. Teknologien finnes, så det gjelder bare å få med seg stat og fylkeskommune. Der er det vilje og engasjement dersom kommunen er villig til å bruke ressurser på det, svarer Wengen.

Hvor realistisk er dette forslaget?

Det er realistisk. Men det krever en offensiv og engasjert kommune, sier han.

Hva slags prislapp ser dere for dere?

Vi har ikke finregnet på dette. Det er åpenbart at det får en stor kostnad, men vi forutsetter betydelige statlige bidrag til infrastruktur på land. I tillegg ser vi at kostnadene allerede er betydelig lavere enn for et par år siden og at behovet øker. Dersom man regner samfunnsgevinst, og inkluderer klima, trivsel, lokal næringsutvikling og økt mobilitet, så mener vi at dette vil gå i pluss.

Hva skal tenkt reisetid mellom Svelvik, Drammen og Mjøndalen være?

-Det vet vi ikke. Det kommer an på antall anløp, regularitet, teknologi med mer. Men det må være konkurransedyktig mot bil.

Les også: – Skal kjempe som en løve for drammensregionen