«Union Rockeklubb er død, lenge leve Union Rockeklubb!»

Det er flere grunner til at tradisjonsrike Union Rock nå legger ned. Viktigst er at det har blitt veldig mye dyrere å arrangere konserter på Union Scene.

– Det var en trist dag, for det var jo også siste gang vi frivillige jobbet sammen på denne måten, forteller Kristina Annabel Bergene Sletten, dagen etter årets tradisjonsrike Romjulsrock 29. desember. Hun har sittet som styreleder for klubben i omtrent halvannet år.

Siden 1996 har rockeklubben Union Rock arrangert større og mindre konserter på Union scene på Grønland i Drammen, men nå er det slutt. I hvert fall kommer ikke klubben til å fortsette slik den er i dag. Union rock har hatt stor betydning for byens musikkmiljø – og vil utvilsomt bli høyt savnet.

Dette la klubben ut på sin Facebook-side i forbindelse med den siste romjulskonserten søndag:

«Union Rockeklubb arrangerer (tradisjonen tro) romjulsråkk med snasne band, og evig mye glede.
Dette blir på en måte også siste konsert for klubben, i hvert fall slik den er i dag. Etter 23 år på gamle Union papirfabrikk kaster rockerne inn håndkle, og takker for seg. Man skal ikke se bort fra at klubben dukker opp igjen i en annen form i fremtiden. Vi oppfordrer derfor hele Drammens befolkning til å ta turen i kveld, ta en skål med oss, og rope så det ljomer i hele landet: Union Rockeklubb er død, lenge leve Union Rockeklubb!»

Tungt å drifte

– Det har vært vanskelig å drive en klubb som dette, basert på 100 prosent frivillighet og med bare tre i ledelsen. Alle har vi jo også andre forpliktelser - med jobb og barn og familier å ivareta, slik at det har blitt stadig tyngre å bruke så mye tid på arbeid man ikke får betalt for. Spesielt når vi i 2018 for første gang på mange år gikk med tap. Det har også blitt et større skille mellom Drammen Scener og oss, siden de nå sitter på Drammens Teater – mens vi er her på Union, forklarer Sletten.

Hun mener dette siste har gått utover samarbeidet, siden de profesjonelle aktørene i Drammen Scener - som drifter både Union Scene og Drammens Teater - og klubbens frivillige ledelse sjeldnere møtes.

Kristina Sletten
Foto: Privat Kristina Annabel Bergene Sletten, som har sittet som styreleder for klubben i omtrent halvannet år, synes det er tungt å måtte legge ned Union Rock. Foto: Privat.

Doblet kostnadene

– Underskuddet er ikke veldig stort, men for oss er det likevel betydelig, sier Helene Dahl Thorne, økonomiansvarlig for Union Rock.

Hun viser til rapporten de sendte til Kulturrådet angående budsjettåret 2018. For selv om klubbens billettinntekter økte med rundt 40.000 kroner fra 2017 til 2018, viste regnskapet for 2018 et underskudd på over 71.000 kroner.

Siden klubben både i 2017 og 2018 fikk 175.000 kroner i støtte fra Kulturrådets arrangørstøtteordning ble de dermed, i henhold til avtalen, nødt til å kommentere avvik på mer enn 10% mellom budsjett og regnskap.  

Det går fram av rapporten at arrangementskostnadene økte til nesten det dobbelte fra et år til et annet, det vil si fra omtrent 290.000 i 2017 til omtrent 580.000 i 2018. Både økt husleie, oppjustering av teknikerhonorarer og økt fakturering for andre konsertrelaterte utgifter som vakthold og leie av lyd/lys og annet utstyr oppgis som årsaker til avviket.

Mulig fortsettelse

– Konsertutgiftene økte  med den nye avtalen vi fikk for omtrent et og et halvt år siden. Det er flere ting som har gjort at det oppleves nesten umulig å drifte klubben lenger, men dette er viktigste årsak. På årsmøtet i 2019 klarte vi ikke engang å få valgt et nytt styre. Når man opplever mer negative konsekvenser enn positive, ved å jobbe med noe sånt som dette, så blir det veldig vanskelig å gjøre en god jobb, påpeker Sletten.

Hun opplyser at det likevel finnes håp om at klubben kan fortsette i en noe annerledes form enn i dag.

– Det er noen som har meldt interesse for å drifte videre i et annet format. Det blir i så fall ikke på Union Scene – eller med de samme frivillige, men det er for tidlig for meg å si noe mer om hvordan det eventuelt vil arte seg.

Dagsavisen Fremtiden har torsdag kontaktet daglig leder i Drammen Scener Knut Harald Pleym. Han befinner seg utenlands og kunne ikke kommentere saken.