To nye smittede i Drammen

En ansatt ved Saniteten Bo- og servicesenter er smittet, men foreløpig er det ikke aktuelt å flytte beboerne. Begge de to nye som har fått påvist smitte har blitt smittet i Norge.

To nye tilfeller av smitte er påvist i Drammen, og begge to er smittet i Norge, opplyser Drammen kommune i en pressmelding. Ifølge John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen kommune er det en naturlig og forventet utvikling at det blir flere tilfeller med innenlands og også lokal smitte.

– Det skyldes at det er færre og færre som kommer hjem fra tur etter at både norske og utenlandske myndigheter innførte strenge reiserestriksjoner. Den ene har vært på reise innenlands og er med stor sannsynlighet blitt smittet i forbindelse med denne turen. I dette tilfellet har det vært relativt oversiktlig og greit å spore opp nærkontaktene, sier Johannessen og fortsetter:

– Den andre som er en ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter, er med stor sannsynlighet smittet i Drammen, men dette er ikke endelig fastslått. Den ansatte har fulgt alle anbefalinger for håndtering av koronasmitte, men vedkommende har vært på jobb rett før det oppsto symptomer på luftveisinfeksjon. Derfor er en halv avdeling ved bo- og servicesenteret nå satt i karantene, opplyser han.

Totalt sett skal det være snakk om 12 personer som er satt i karantene, opplyser kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon Trine Aas under kommunens pressebrief onsdag.

LES OGSÅ: Reduserer tilbudet til brukere av hjemmetjenester og sykehjem i tre uker

Ikke aktuelt med flytting

Drammen kommune opplyser om at alle pårørende til beboerne som regnes som nærkontakter til den smittede medarbeideren ble kontaktet så snart ledelsen ved virksomheten hadde kjennskap til saken og oversikt over situasjonen.

De som er pårørende til berørte beboere, har også fått beskjed, samt at noen få ansatte regnes om nærkontakter og da også er satt i karantene. Ifølge John David Johannessen er det ikke aktuelt å flytte beboerne på Saniteten bo- og servicesenter som nå er satt i karantene, til et annet sted.

– Beboerne blir værende der de er. Det er ikke aktuelt med flytting ettersom dét vil være belastende for mange av dem. Vi holder seksjonen adskilt fra resten av avdelingen og virksomheten for øvrig. Disse beboerne har et eget personale som følger smittevernrutinene tilpasset denne situasjonen. Så de som sitter nå i karantene eller personalet, skal ikke være smittefarlige for øvrige beboere, sier Johannessen.

Lederen av smittevernrådet understreker at det jobbes kontinuerlig med smitteverntiltak i alle kommunens virksomheter, men det er ekstra stor oppmerksomhet rundt dette i helseinstitusjonene.

– Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig å få smitte inn på et sykehjem, verken blant beboere eller ansatte. Men det er ikke mulig å sikre seg 100 prosent mot smitte, heller ikke her. Derfor har vi gode rutiner som iverksettes umiddelbart når det oppdages smitte, og vi gjør alt vi kan for å ivareta alle berørte parter i den situasjonen vi nå er oppe i, sier John David Johannessen.

LES OGSÅ: To nye ansatte på sykehuset smittet