Svak økning i sykefraværet i Buskerud

I tredje kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 4,5 prosent i Buskerud. Det er en svak oppgang for fylket, men i Drammen er det flere som er syke enn på denne tiden i fjor. Kvinner er også sykere enn menn.

Det viser en oversikt NAV har sendt ut torsdag formiddag. Det legemeldte sykefraværet har altså økt med 0,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2018, og lå i november 2019 på 4,5 prosent for Buskerud.

Drammen hadde et sykefravær på 4,5 prosent, og ligger akkurat på fylkessnittet. Det er en oppgang på 5,4 prosent i sykefraværet siden november i fjor, og også litt over snittet for landet på 4,3 prosent.

LES OGSÅ: Brukte 150 millioner kroner på sykefravær i fjor

Krødsherad på topp i fylket

Krødsherad hadde det høyeste sykefraværet i fylket med 5,3 prosent, mens Nedre Eiker hadde 5,1 prosent. I Krødsherad lå sykefraværet konstant, mens det var en liten nedgang i sykefraværet i Nedre Eiker på 4,6 prosent fra november i fjor.

Nore og Uvdal kommune hadde det laveste sykefraværet med tre prosent, mens sykefraværet gikk mest ned i Rollag kommune. Der gikk det fra 5,1 prosent til 3,2 prosent. Det er en nedgang på 37,7 prosent.

Høyest økning i sykefraværet finner vi i Flå kommune, som har gått opp fra 4,2 prosent til fem prosent.

Kvinner mest syke

Sykefraværet for kvinner var på 5,6 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,5 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en økning i sykefraværet for menn, mens sykefraværet for kvinner gikk ned.

– En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg, skriver NAV i pressemeldingen.

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 6,4 prosent. Deretter fulgte næringene transport og lagring og forretningsmessig tjenesteyting, med et sykefravær på henholdsvis 5,1 og 4,9 prosent. Sammenlignet med 3. kvartal 2018 var det næringen informasjon og kommunikasjon som hadde den største økningen i sykefraværet.

LES OGSÅ: Halvparten av jordmødrene på Drammen sykehus har vurdert å slutte