SV: Norge må hente enslige mindreårige fra Hellas

Norge må også hente enslige mindreårige asylsøkere fra Hellas, mener leder i Stortingets kommunalkomité Karin Andersen (SV).

Til nå har regjeringen sagt at de først og fremst vil hente syriske barnefamilier fra Hellas til Norge innunder EUs relokaliseringsprogram. I alt har regjeringen åpnet for å hente 50 personer.

Programmet er imidlertid først og fremst opprettet for enslige mindreårige asylsøkere.

– Nå må Norge ta ansvar og slutte seg til denne dugnaden. Norge må også hente enslige mindreårige, krever Andersen.

Les også: – Vi har kapasitet til å ta imot flyktninger fra Moria

Mange av de enslige mindreårige asylsøkerne i den nå nedbrente Moria-leiren på Lesvos kommer fra Afghanistan. Tidligere har denne gruppa ofte ikke fått asyl i Norge. I perioden 2015–2017 ble 229 ungdommer som kom som enslige mindreårige, tvangsreturnert til Afghanistan.

I fjor fikk imidlertid 57 av 60 enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan innvilget opphold, viser statistikk fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Det betyr at UDI mener det er en fare for disse å returnere til Afghanistan, og at de har et reelt beskyttelsesbehov, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen til NTB.

Av enslige mindreårige asylsøkere som oppholdt seg i Hellas i juli, kom 28 prosent fra Afghanistan, viser en oversikt fra Unicef. Like mange kommer fra Pakistan, mens rundt 13 prosent er fra Syria.

Les også: Kierulf stiller spørsmål om Myrvold Berg er egnet som ordfører