Stortinget enige om den andre økonomiske krisepakken

Stortinget er enige om styrke økonomien til kommunene, Nav og sykehusene, kutte i arbeidsgiveravgiften og sikre studenter inntekt under koronakrisen.

– Vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Det står ikke på pengene. Derfor er Høyre glad for å på plass en bred enighet om hovedtrekkene i den økonomiske krisepakken. Sykehusene, Nav og kommuneøkonomien styrkes, arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng og studenter skal sikres en inntekt å leve av. Finansminister Jan Tore Sanner vil allerede fredag komme med ytterligere tiltak, varsler parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, som har forhandlet krisepakken for Høyre.

Marie Mena: – Jeg synger fra balkongen for å spre litt glede (Dagsavisen+)

Tajiks historie

Arbeiderpartiets Hadia Tajik åpnet pressekonferansen torsdag med en historie. En drosjesjåfør er redd for smitte, men jobber for å greie husleia.

Det er blitt lange dager med forhandlinger, og klokka 2 natt til torsdag tok hun drosje hjem.

– Drosjesjåføren ga meg et munnbind før jeg satte meg inn. Så så jeg at han hadde munnbind på seg selv også. Han sa han hadde vært redd for å jobbe de siste dagene. Han var redd for å bli smittet. Redd for å bli syk. Men nå hadde han nesten ikke penger igjen til å betale husleie denne måneden. Nå er han tilbake for å tjene penger, fortalte Tajik før hun la fram punktene partiene var blitt enige om.

– Det er dette det handler om nå. De forhandlingene vi har hatt de siste dagene. Den enigheten vi har kommet fram til, handler om folk. Om hverdagen deres. Om å sikre arbeidsplasser og trygge framtida, sa Tajik.

Dette er noen av hovedpunktene fra enigheten mellom Høyre, V, KrF, AP, Frp, SP og SV på Stortinget:

* Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder.

* Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.

* Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.

* Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.

* Nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres.

– Vi er fornøyd med å ha fått på plass flere tiltak for å sikre alle en trygg inntekt, blant annet studenter som ikke får jobbet deltid, og at kommunene og sykehusene får midler til å møte krisen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Luftfarten er hardt rammet av koronakrisen, og Stortinget kommer nå også med tiltak for å sikre Widerøes ruter i distriktene.

«Folkens, nå er det krise. Så her er sju prinsipper for livet under og etter krisa»

Ytterligere tiltak

Staten skal betale differansen mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på de såkalte FOT-rutene. Færre passasjerer fører til inntektssvikt. Samtidig skal tilskuddet utbetales forskuddsvis.

FOT-rutene opereres i hovedsak av Widerøe. FOT-ruter er flyruter der markedet alene ikke leverer et tilfredsstillende flytilbud, og der Samferdselsdepartementet kjøper flytjenester gjennom en offentlig konkurranse og setter krav til pris, kapasitet og frekvens.

FOT-rutene er hovedsakelig i Nord-Norge og på Vestlandet.

Regjeringen har varslet at det kommer ytterligere økonomiske tiltak den 20. mars og 27. mars.

 

Fakta om Stortingets andre krisepakke

Partiene på Stortinget ble torsdag enige om en andre krisepakke for å demme opp for koronakrisen.

Her er hovedpunktene fra enigheten mellom Høyre, V, KrF, Ap, Frp, Sp og SV på Stortinget:

* Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder

* Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien

* Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.

* Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.

* Nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres

* Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.

* Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.

* Partiene på Stortinget ble mandag enige om den første økonomiske pakken for å demme opp for koronakrisen.