Stemte for å utsette eget valgløfte

Gratis skolemat er velkjent Ap-politikk, og ble også lovet da Monica Myrvold Berg ble valgt som ordfører etter valget i fjor. Samme dag som Ap i Stavanger kunne juble over første dag med gratis skolemat, ble det samme valgløftet utsatt på ubestemt tid i Drammen.

Arbeiderpartiet gikk til valg blant annet med et løfte om å innføre gratis skolemat, slik at ingen skulle gå sulten på skolen. Målet var å få på plass et prøveprosjekt i løpet av de første 100 dagene etter valget, men på grunn av koronasituasjonen har ikke prøveprosjektet blitt satt i gang.

Nå blir prosjektet med gratis skolemat videre utsatt, da hovedutvalget for oppvekst og utdanning behandlet et forslag fra rådmannen om å utsette prosjektet på ubestemt tid grunnet koronaviruset.

– I motsetning til Høyre mener vi at kommunen har et ansvar for den læringen elevene som går på skolen får, og uten mat lærer du dårligere. Derfor har vi høyere ambisjoner enn å si at foreldrene har ansvaret for at elevene får med seg mat på skolen, men vi skjønner at det er vanskelig å gjennomføre prosjektet slik situasjonen er nå, sa Aps Victoria Øverland under behandlingen av saken.

Les også: Ap med milliondryss til kommune-Norge i sitt alternative budsjett

Utsatt på ubestemt tid

Opprinnelig var det satt av 500.000 kroner i budsjettet til et prøveprosjekt, som skulle gjennomføres på 1. – 7. trinn på Brandengen skole, før ordningen med gratis skolemat skulle rulles ut på skolene i Drammen på sikt.

Grunnet koronaviruset ble oppstarten av prøveprosjektet utsatt, og i saksdokumentene uttrykker rådmannen bekymring for om skolene klarer å organisere prosjektet med nye veiledere i løpet av høsten.

– Skolene vet ikke når nye smittevernveiledere kommer for skolen, og dette vil kanskje ikke bli kjent før skolestart i august. Dersom skolematprosjektet i kommunen utsettes, vil skolen ha behov for å planlegge for ny organisering i tråd med nye veiledere. Med utgangspunkt i smittevernrådene fra helsemyndighetene er det krevende for skolen å være fleksibel i sin organisering for dette prosjektet på nåværende tidspunkt, skriver rådmannen og fortsetter:

– Prosjektet bør derfor utsettes til smittevernrådene fra helsemyndighetene gir større fleksibilitet for organisering for prosjektet. Da vil skolen for eksempel kunne planlegge for en tettere kontakt med lokale matprodusenter, frivillige lag og foreninger, skriver rådmannen.

Les også: Hos Hothaeil lærer kvinner det de ikke lærer i hjemlandet (+)

Mener foreldrene bør ta ansvaret for skolematen

Høyres Walid Gilani tok opp igjen partiets kritikk av skolematordningen, som partiet gjennomgående har kommet med siden Ap la fram sitt valgløfte om gratis skolemat før valget i fjor.

– Alt som har gratis foran seg høres forlokkende ut, men gratis skolemat er langt fra gratis. Her er det noen som må ta kostnaden. I dag vet vi at 97 prosent har med seg mat på skolen, og lærerne vet hvilke barn som ikke har det. Vi mener at dette er feil prosjekt å bruke penger på, og foreslår å skrinlegge hele prosjektet, sa Gilani.

Det reagerte Aps Victoria Øverland på, og hun mente hvilken plan Gilani og Høyre hadde for å sørge for at de resterende tre prosentene ikke gikk sultne gjennom skoledagen.

– Vi mener at myndighetene ikke har svaret på alt. Som kommune har vi et ansvar for hva elevene lærer på skolen, og ikke hva de spiser. Der har foreldrene ansvaret, svarte Gilani.

Høyres forslag fikk støtte fra Frp, men falt. Dermed ble prosjektet med gratis skolemat utsatt på ubestemt tid, samme dag som Ap-styrte Stavanger feiret sin første dag med gratis skolemat på Smiodden skole torsdag formiddag.

Les også: I Stavanger er ordningen med gratis skolemat i gang