Steile fronter i kommunestyret - men gikk inn for å bevare Bråta

Det falt harde ord fra flere kanter da strategien for eldreomsorgen skulle opp i kommunestyret. Den store verkebyllen var lindrende enhet på Bråta.

Ord som «forkastelig», «sjokkerende» og «umusikalsk» var blant dem som falt fra talerstolen under debatten om eldreomsorgstrategi tirsdag. Kommunestyret skulle behandle en bolig- og omsorgsbyggstrategi for å «møte fremtidens behov for heldøgnsomsorg for innbyggere som er 80 år og eldre». Den store debatten handlet om lindrende enhet på Bråta.

I strategien foreslo nemlig rådmannen at spesialiserte korttidstilbud samles. Det gjelder blant annet lindrende behandling, som rådmannen ville samle i Drammen helsehus. Mens Bråta skulle få hovedansvar for rehabilitering.

Strategien er ikke noe budsjettdokument, men vedtaket ville bety at det var et ønske om å gjøre denne endringen.

Steile fronter

Saken har eksplodert i sosiale medier. Drammens Tidende skrev forrige uke om engasjementet og at en FB-gruppe mot forslaget raskt fikk over 1000 medlemmer. Siden har det vært både demonstrasjon for å bevare enheten og full krig i sosiale medier.

Også i kommunestyresalen ble det høy temperatur da saken skulle debatteres. Både ordføreren og Høyre fikk gjennomgå. Flere politikere mente forslaget kun ville gjøre motstanden mot storkommunen sterkere.

– Det er over et år siden jeg stemte mot kommunesammenslåinga. Jeg hadde gjort det igjen, ettersom jeg nå ser at mange av antagelsene mine stemmer, sa Frps Kristin Løvaas Gjerde.

– Mange her i Nedre Eiker er veldig imot at vi skal være en del av Drammen. Denne typen saker gir vann på mølla. Et forslag til rådmannen er å ikke komme med flere forslag som bekrefter inntrykket av overkjøring, sa Jørgen Harboe Wilhelmsen (Rødt).

Høyre sto alene

Høyre fikk gjennomgå både fra Frp og fra venstresidepartier fordi de fra talerstolen tok til orde for rådmannens forslag, nemlig å samle lindrende enhet. Frp mente det var forkastelig å vurdere å ta fra folk muligheten til å dø i trygge omgivelser. Det fikk Høyres gruppeleder Kristin Surlien til å reagere:

– Har vi forkastelige holdninger fordi vi står på en strategi som står på tjenestenes side, og vil sikre gode tjenester for alle innbyggere uavhengig av hvor de bor, spurte hun.

– Hvorfor er vi her i dag, som en samlet kommune? Min opplevelse var at vi blant annet skulle slå oss sammen for å få sterkere fagmiljøer. Det var en av de viktigste årsakene, påpekte partiets Andreas Muri.

– Vi må våge å tenke helhetlig og framover, sa Kristien Surlien. Høyre fikk støtte av MDGs Ståle Sørensen:

– Hvis vi skal fortsette å være tre kommuner i alt vi gjør, og tenke at alle skal ha litt - så blir vi aldri én kommune. For meg er det ikke noe viktig poeng at man skal ha lindrende enhet både i Nedre Eiker, Svelvik og Drammen. Det kan hende det lønner seg å samle dem. Vi må gjøre det som er best for tjenestene selv om de ansatte protesterer, sa Sørensen.

Han la til at det ikke er det beste for de ansatte, men for tjenestene og brukerne politikerne skal tenke på i sine vurderinger.

Tok helt ut

Også ordfører Monica Myrvold Berg fikk gjennomgå - hun gikk nemlig ut og avlyste rådmannens forslag på egenhånd forrige uke.

Det reagerte Frps Tanja Vatnås sterkt på.

– Det tok ikke lang tid før ordføreren bukket under for stormen. Hun underkjente sine egne utvalg to ganger. Jeg håper ikke dette legger standarden. Denne saken har eskalert konflikter blant de ansatte på Bråta, og ført til trusler på sosiale medier, sa hun.

Vatnås understreket likevel at hun støtter å beholde lindrende på Bråta, men reagerte på framgangsmåten. Hun var en av mange politikere som beklaget at saken har blitt så følelsstyrt og betent.

Til slutt endte det med at kommunestyret tok ut hele setningen om samling av fagmiljøer fra strategien. Samtidig ba de om en egen strategi for lindrende behandling (og en egen for rehabilitering), som de ansatte og tillitsvalgte er med på å utforme. En forutsetning er at lindrende enhet på Bråta og i Svelvik minst skal ha like mange plasser som i dag.