Statsbygg har lyst ut konkurranse for nytt tinghus

Statsbygg har i dag lyst ut konkurransen for det nye tinghuset som skal bygges i Drammen.

Statsbygg har mandag lyst ut konkurransen for å bygge det nye tinghuset i Drammen, som skal stå på tomten der Rica Park hotell i dag befinner seg. Hotellet skal rives, men kjelleren skal beholdes og tinghuset bygges oppå den, opplyser Statsbygg i en pressemelding.

– Eksisterende trafo ligger i hotellet i dag og forsyner flere bygg i nærheten med strøm. Trafoen skal erstattes med en ny trafo som skal plasseres utendørs på tomten før den gamle rives. Prosjektet omhandler også tilhørende utomhusarealer, skriver Statsbygg i pressemeldingen som er publisert på deres nettsider mandag.

Under domstolreformen i fjor, ble det vedtatt å beholde Drammen tingrett, og det nye tinghuset skal derfor inneholde lokaler for Drammen tingrett, Nedre Buskerud Jordskifterett og enkelte lokaler for Borgarting lagmannsrett.

– Hensikten er å oppnå samlokaliseringsgevinster og et større domstolsfaglig miljø med fordeler både for jordskiftedomstoler og de alminnelige domstolene, skriver Statsbygg.

I oppdragsbrevet fra Domstoladministrasjonen har prosjektet en kostnadsramme på 338 millioner kroner, derav en ramme på 235 millioner for selve byggingen. Etter planen skal det nye tinghuset være klart for overtakelse høsten 2023.

Les også: Over 1100 rettssaker utsatt på grunn av koronaviruset