Sport

Vil ta forbehold om idrettsmidler til Strømsgodset

Venstre vil forsikre seg om at beskyldinger om rasistiske holdninger, ikke angår barne- og ungdomsarbeid til Strømsgodset IF. Før den planlagte tildelingen av 745.000 kroner i idrettsmidler, kalles Strømsgodset inn på teppet for å svare for seg.

Daglig leder Dag Lindseth Andersen i Strømsgodset. Foto: Strømsgodset

Av Harald Reitan

De siste ukene har det stormet rundt klubben etter at hovedtrener Henrik Pedersen ble anklaget for å ha kommet med rasistiske uttalelser mot flere spillere. Kaoset som fulgte, førte til at Pedersen forlot klubben.

Onsdag skal Drammen kommune bestemme om Strømsgodset også i år skal få støtte til sine prosjekter innenfor Aktive Lokalsamfunn - «Blåtimen» og «Ekte kjærlighet.» Før de legger «pengene på bordet», vil Venstre forsikre seg om at beskyldningene om rasistiske holdninger ikke angår barne- og ungdomsarbeidet i foreningen.

– Vi håper det er vanntette skott mellom Strømsgodsets eliteserielag i fotball og andre avdelinger i idrettsforeningen når det gjelder holdninger og oppførsel som det framsatt beskyldninger om der, og resten av foreningen, som har to prosjekter med ideelle formål som det blir søkt om pengestøtte til, sier Herman Ekle Lund. Han er gruppeleder og representant for Venstre i Drammen kommunestyre og nestleder i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.

Herman Ekle Lund (Venstre)

Politikerbrev til rådmannen

Han har på vegne av Venstre i kommunestyret, der partikollega Maud Sørum Vestnes er medlem i hovedutvalg for oppvekst og utdanning, skrevet brev til rådmannen. Der ber han om at representanter fra Strømsgodset kommer sammen med rådmannens representanter i de to tildelingsmøtene som skal være onsdag, i henholdsvis Hovedutvalg for oppvekst og utdanning og Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet. Der ønsker han å kunne stille muntlige spørsmål og eventuelle oppfølgingsspørsmål som forhåpentligvis gir utvalgene trygghet for at de bevilger penger til aktiviteter der det ikke finnes holdninger som det hevdes finnes i toppfotballmiljøet, og at hovedutvalgene skal ta forbehold om tildeling til de har fått denne forsikringen.

Tradisjonelt stor andel av potten til Strømsgodset

«I saken vi skal behandle er Strømsgodset Toppfotball og Strømsgodset Idrettsforening, gjennom de to ulike prosjektene Blåtimen og Ekte Kjærlighet, innstilt på å få tildelt til sammen 745.000,- av en total pott på 2,5 millioner kroner, altså nesten en tredel.

I tillegg er de innstilt på overføring av restbeløp fra 2020 på til sammen rundt 175 000,- » skriver Lund.

Han skriver at Venstre ikke skal spekulere i de faktiske forhold; hva som har skjedd og ikke skjedd rundt elitelaget i Strømsgodset, og at spørsmålet altså ikke på noen måte skal regnes som et meningsinnlegg i saken, men at politikerne skal og bør sikre at kommunale midler brukes på aktiviteter som etterlever og styrker kommunens verdier og målsetninger. Spesielt når det handler om å bruke penger på barn og unge, er det svært viktig at de går til aktiviteter og arbeid som bidrar med gode holdninger og skaper trygge omgivelser for barna, skriver Lund.

Spørsmålsformuleringen

I brevet til rådmannen ber Venstre om at rådmannen kaller inn representanter fra Strømsgodset Toppfotball og Strømsgodset Idrettsforening for å redegjøre for følgende:

«Kan Strømsgodset Idrettsforening og Strømsgodset Toppfotball trygge hovedutvalget på at organisasjonen har satt i gang prosesser for at den påståtte ukulturen og holdningene (reelt eller ikke reelt) rundt a-laget ikke påvirker aktivitetene Blåtimen og Ekte Kjærlighet?

Hvis ja; på hvilken måte?

Vi ønsker å gi representantene åpne rammer til å legge fram dette på den måten de selv synes er best for å gi oss forsikringer.»

Kan stanse tildelingen

Dagsavisen Fremtiden har fått bekreftet at Strømsgodset Toppfotball blir representert i møtene ved daglig leder Dag Lindseth Andersen. For Strømsgodset IF møter Ingvild J. Dyve, prosjektleder for «Ekte Kjærlighet På Gulskogen».

Herman Ekle Lund forteller at han håper svarene de får fra Strømsgodset gir dem tryggheten til at innstillingen kan vedtas, og at de ikke trenger å gjøre endringer.

– Hva skjer om svarene ikke er tilfredsstillende?

– Vi har høy tillit til anbefalingene rådmannen og idrettsrådet kommer med, men samtidig er det vi som bestemmer hvem som skal få pengene. Synes vi at noen bør få mer eller mindre, gjør vi det.