Spleiser på fire ekstra avganger

Fredag ble det klart at Viken aksepterte Vestfold og Telemarks forslag om å dele på utgiftene for fire ekstra bussavganger daglig mellom Svelvik og Sande. Bussaksjonsgruppa synes dette er for svakt.

–  Det vil på ingen måte dekke folks behov, bare tenk på alle som jobber skift eller turnus og i helger og ferier. For ikke å snakke om sosiale besøk og forskjellige tilstelninger, som for eksempel kulturelle arrangementer i Fossekleiva på kveldstid. Så selv om fire avganger er bedre enn ingenting, vil vi fortsette å jobbe for å få tilbake alle avgangene vi hadde før, sier Linda Olsen fra Berger, som er leder for bussaksjonsgruppa.

Som omtalt på folkemøtet i Sande mandag 3. februar, har Vestfold og Telemark fylkeskommune foreslått at de og Viken spleiser på de omtrent 2,6 millionene det vil koste å få på plass fire ekstra, daglige avganger mellom Sande og Svelvik. Under møtet uttrykte dog både publikum og fylkesråd for kollektiv i Viken, Kristoffer Robin Haug (MDG), at dette var langt fra noe fullgodt kollektivtilbud for befolkningen.

Les også: - Skam dere

Får flere avganger

Men det skulle vise seg å være eneste mulige løsning på kort sikt. Som ordfører i Holmestrand Elin Gran Weggesrud (Ap) sa til Drammens Tidende fredag er budsjettet for 2020 satt, men at Vestfold kollektivtrafikk (VKT) har åpnet for å vurdere sine prioriteringer på nytt innen 2021 - da inkludert den nylig opprettede halvtimesruten innom boligområdet Skafjellåsen.

Dermed gikk Viken med på spleiselaget, og det betyr totalt ni avganger hver vei på hverdager, det vil si inkludert dagens fem avganger som er tilpasset skole- og arbeidsstart og -slutt. Disse har for en stor del fraktet elever til og fra Sande videregående skole, og skal være overfylte allerede. I helgene har det siden nyttår, da Svelvik gikk inn i Drammen kommune og dermed Viken fylkeskommune, ikke gått noen busser. Nå blir det fire avganger også i helger og ferier.

Må tidlig hjem

Nå er rutetabellen, som gjelder fra og med 24. februar, klar. På hverdager starter første buss fra Berger skole, der den korresponderer med bussen fra Drammen, klokka 06.52 - og er framme i Sande 07.15. Siste buss fra Svelvik til Sande går 21.45. I helgene, når det bare er fire avganger, skal det imidlertid ikke gå noen buss fra Svelvik til Sande etter klokka 17.45 på lørdager - og etter 19.45 på søndager. I motsatt retning går siste buss på hverdager klokka 20.35, mens i helgene går siste avgang fra Sande til Svelvik 16.35 på lørdager - og søndager klokka 18.35. Første morgenrute denne veien går klokka 07.10.

– Vi synes disse rutene er lagt altfor tett på hverandre, og særlig i helgene. Ungdommer som besøker venner en lørdag reiser for eksempel gjerne hjem lenge etter klokka 17.45 - eller 16.35, som er siste buss fra Sande til Svelvik, kommenterer Olsen.

Store konsekvenser

Aksjonslederen mener det er på høy tid at både fylkespolitikerne og busselskapene tar de menneskelige konsekvensene av omleggingen med i regnestykket. Når det manglende kollektivtilbudet får folk til å flytte - eller lete etter ny jobb. Når det går ut over både boligpriser, lokalt næringsliv, idrett og organisasjonsliv og antall besøkende til kulturelle begivenheter og severdigheter, synes hun også dette bør tillegges viktighet.

– Det er jo fylkeskommunene som er ansvarlige for å sørge for et anstendig kollektivtilbud, men Brakar og VKT må også være villige til å se på hva som faktisk er mest hensiktsmessig for alle dem som trenger bussen - og ikke bare lete etter hvor det er mest penger å tjene. Slik som de har gjort i Skafjellåsen, der det nå er 60 busser innom hver dag - på de smale og bratte småveiene der oppe. Beboerne der liker verken støyen, forurensingen eller den økte trafikkfaren. Jeg lurer på hvem som er villig til å ta på seg ansvaret den dagen en alvorlig ulykke finner sted. Samtidig avspises altså folk langs fylkesveien med smuler. Dette henger ikke på greip, tordner Olsen.

Ironisk nok kjører hun bil selv, men det skyldes helsemessige årsaker. Hun er ikke i tvil om at hun ville brukt buss titt og ofte, om det hadde vært en holdeplass nærmere hjemmet i Bergerbukta. Og bilbruken ser uansett ikke ut til å dempe Olsens engasjement for et levende lokalsamfunn, ei heller solidariteten med bussende sambygdinger.