Sommerstengt jernbane ga færre passasjerer på drammenstog

I fjor ble det gjennomført 73,2 millioner reiser med Vys tog i Norge, en økning på 2,8 prosent. Men regiontogene mellom Drammen og Lillehammer fulgte ikke trenden.

Mens det var 4,6 prosent flere som reiste på regiontoget mellom Oslo og Bergen i 2019, hadde regiontoget mellom Drammen og Lillehammer nedgang. Det ble gjennomført 4,2 prosent færre reiser i 2019 sammenlignet med 2018.

Også på Østfoldbanen var det en nedgang i antall reiser, på 0,5 prosent.

Vy påpeker at det var stengt mellom Drammen og Asker og mellom Lillehammer og Moelv i om lag seks uker i sommer. Årsaken var arbeid på toglinjen.

Stengt på grunn av rasfare

Totalt ble det gjennomført 73,2 millioner reiser med Vys tog i Norge i fjor. Det er en økning på to millioner, eller 2,8 prosent, sammenlignet med 2018.

Selv om færre reiste med regiontogene, kan drammenspassasjerer likevel ha bidratt til vekst i Vys passasjertall: På Vestfoldbanen var det nemlig en kraftig økning på 15,2 prosent i 2019. Togtraseen Eidangerparsellen, mellom Farriseidet og Porsgrunn, har bidratt til utviklingen, tror Vy. 7,8 millioner passasjerer reiste mellom Eidsvoll og Skien.

På regiontoget mellom Oslo og Trondheim var det 2,4 prosent flere reiser i 2019, mens Nordlandsbanen hadde en nedgang på 1,4 prosent.

På Rørosbanen var det 0,3 prosent færre reiser i 2019 sammenlignet med året før, mens det var 6,5 prosent færre reiser på Raumabanen. Denne strekningen har vært stengt flere ganger på grunn av rasfare, påpeker Vy.

41,4 millioner av alle Vys reiser ble gjort med lokaltogene på Østlandet, noe som tilsvarer en oppgang på 1,1 prosent sammenlignet med 2018.

Det ble foretatt 2,1 millioner reiser på Gjøvikbanen, opp 2,7 prosent.

Nye aktører

Britiske Go-Ahead har overtatt Jærbanen, Arendalsbanen og Sørlandsbanen, og Vy har derfor ikke sammenlignbare tall. Fra 8. juni overtar svenske SJ kjøring av togene i nord, mens Vy skal fortsette å kjøre togene i vest.

Vy-direktør Arne Fosen er glad for at de skal fortsette å kjøre til og fra Bergen.

– Vi har også store ambisjoner for reiselivssatsingen på det som er en av verdens ti fineste togturer, turen mellom Bergen og Oslo, sier Fosen.