Skolesjefens hilsen til tiendeklassingene som slipper eksamen

Årets tiendeklassinger er ikke de første som slipper både skriftlig og muntlig eksamen.

— Nå er det enda viktigere å være aktiv og vise kompetansen sin i denne perioden med hjemmeskole, så man får et godt vurderingsgrunnlag til standpunktkarakterene settes. Uten eksamen får jo deltagelse og positiv aktivitet i fagene mer å si, sier kommunalsjef for skole i Drammen kommune Thomas Larsen Sola til Dagsavisen Fremtiden, når vi ber ham sende en hilsen til tiendeklassingene som onsdag fikk vite at de ikke kommer til å gå opp til eksamen verken muntlig eller skriftlig denne våren. 

I en munter avslutning på en ellers alvorstung pressekonferanse kom det fram at både Drammens ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) og kommuneoverlege John David Johannessen i sin tid slapp eksamen. Da de gikk ut av ungdomsskolen i 1988 var skolestreik årsaken til at både muntlig og skriftlig eksamen ble avlyst.

LES OGSÅ: Eksamener i grunnskolen og skriftlige VGS-eksamener avlyses

Ser hver enkelt bedre

Nyheten om eksamen kom bare et par timer tidligere, men Thomas Larsen Sola sa på Drammen kommunes daglige pressebrief under koronautbruddet at dette var forventet, og at drammensskolen langt på vei har forberedt seg på om nødvendig å være stengt og drive alternativ undervisning helt fram til sommeren. Retningslinjer for hvordan avlyst eksamen skal håndteres er allerede klare, og han bedyret at beslutningen ikke skal få noen negative konsekvenser for avgangselevene fra grunnskolen.

— De vil få et fullverdig vitnemål, og får ingen konsekvenser med hensyn til opptak til videregående opplæring, sa han.

 En positiv endring er at standpunktkarakteren som normalt må være satt i god tid før eksamen, altså nokså lenge før semesterslutt, nå vil få en senere frist og dermed bedre gjenspeile skoleårets fulle lengde.

— Dagens beslutning gjør at læreren nå kan konsentrere seg bedre om å gi en helhetlig og rettferdig vurdering. Det jobbes godt lokalt på alle skolene våre for å skaffe tilstrekkelig grunnlag for hver eneste elev, og jeg er sikker på at lærerne får dette til.

Sola framhevet samtidig hjemmeskolen som en mulighet til å se den enkelte bedre enn under normal skoledrift.

— Lærerne våre sier de føler de får fulgt opp elevene godt vurderingsmessig, også enkeltvis, ved at de også må snu om på oppgavetyper og måter å jobbe på, sa han, selv om han erkjente at situasjonen for noen fag også er mer utfordrende enn ellers, særlig for praktisk estetiske fag.

Roste lærere og "den viktige voksne"

Sola benyttet også sjansen til å si noe om den store innsatsen som legges ned av kommunens skoleansatte.

— Vi ser en fantastisk driv og motivasjon, både hos dem som holder åpent et skole- og omsorgstilbud på skolene, hos skoleledernee våre og ikke minst blant lærerne som driver undervisning fra sine egne hjem. Vi er skikkelig stolte av dem, sa Sola. 

Forlengelsen av smitteverntiltaket med stengte skoler er imidlertid ikke like enkelt for alle, og hensynet til utsatte barn som uten rutinene og strukturen skolen gir i hverdagen er i enda større grad overlatt til seg selv hvis foreldre og foresatte svikter, har vært et argument som er trukket inn i vurderingen nasjonalt.

Kjenner du som skolesjef til barn som er i en slik situasjon i Drammen?

— Ja. Det er barn som har det sånn i Drammen. Jeg tror det er mange som synes det er godt å gå på skole, og noen har enda mer behov for strukturen og omsorgen de møter der, enn andre. Derfor er det helt sentralt for oss å fange opp og få kontakt med dem. Dette er hver enkelt lærer opptatt av, og også alle andre ansatte på skolen har et stort hjerte for den enkelte elev og vet hva det er å være "den viktige voksne".

Dette er vi i gang med å kartlegge og følge opp på individnivå, for det er der det må skje. I tillegg er det lagt inn i rutinen og forventningene på skoleledernivå, hvordan dette kan foregå. Vi har lagt ut forventninger til hvordan dette kan gjøres og dette er noe vi snakker mye om, sier Thomas Larsen Sola.