Skolene på rødt nivå etter nye smittetall

På formannskapsmøtet tirsdag la smittevernrådslederen fram status om hvem de smittede i Drammen er. Statusrapporten viste at enkelte minoritetsmiljøer er overrepresenterte.

Smittevernrådsleder og virksomhetsleder for helse Madli Indseth la fram ny informasjon om de smittede i Drammen for formannskapet tirsdag.

Der kom det blant annet fram aldersfordeling blant de smittede. Smitten øker i alle aldersgrupper, men en av de bratteste økningene har vært hos ungdommer mellom 13 og 19 år. 

Det er en av begrunnelsene for at kommunen nå har bestemt seg for å sette barne- og ungdomsskolene til rødt nivå. Det nye beredskapsnivået gjelder fra 12. november, altså torsdag. 

Nederst i saken står det hva rødt nivå betyr.

LES OGSÅ: Ordføreren om 67 nye smittetilfeller: – Vi må skjerpe oss, alle sammen

Øker i alle aldersgrupper

Statistikken som ble lagt fram tirsdag gjelder de siste 14 dagene, og det er noen tydelige tendenser:

* Økning i andelen smittede som tilhører minoritetsmiljøer

* Økning hos alle aldersgrupper, både barn og voksne.

*  Nesten 20 prosent av smitten kan ikke spores, det tyder på stor smitte ute i samfunnet.

* 30 prosent blir smittet av noen i sin egen husstand.

Det har i oktober blitt avdekket seks smittetilfeller som kan spores til utesteder, noe som utgjør 2,6 prosent av alle smittetilfellene i denne perioden.

Aldersfordelinga viser at det er flest personer under 40 år som blir smittet. 10,5 prosent er under 18 år, 24,5 er mellom 18 og 29, 23 prosent er mellom 30-39 år.

Indseth sa kommunen var mest bekymra for de smtitede over 60 år - 10 prosent av de smitedde er mellom 60-69 år, 1,7 prosent er mellom 70-79 og 2,2 prosent av de smittede er over 80. Det er i sistnevnte gruppe det har skjedd flest dødsfall, og også dødsfallet i Drammen tidligere i oktober gjaldt en person i denne aldersgruppa.

LES OGSÅ: Stenger ølkranene, kino, svømmehall, teater og treningssentre

Fire av ti født utenfor Norge

59 prosent av de smittede de siste to ukene er født i Norge - 40 prosent av de smittede er altså født utenfor Norge. Denne andelen har økt etter sommeren, blant annet på grunn av arbeidsinnvandring og fordi folk har vært på ferie i hjemlandet.

I starten av pandemien var det suverent flest norskfødte, det er altså først de siste ukene at andelen født utenfor Norge er blitt så høy.

Frps Ulf-Erik Knudsen etterspurte under møtet informasjon om andre- og tredjegenerasjonsinnvandrerne, som jo er norskfødte, men denne informasjonen har kommunen ikke. De har etterspurt det fra Folkehelseinstituttet, men ikke fått det.

Kommunens Jorunn Larsen understreket under møtet at innvandrere ikke er én homogen gruppe, og at mens det i noen miljøer har vært mye smitte har det ikke vært tilfellet i andre. Det er også stor variasjon i hvor lett det er å nå ut med informasjon til forskjellige miljøer, men kommunen samarbeider med blant annet tros- og livssynsamfunn, tillitspersoner i miljøene og forskjellige organisasjoner.

11 prosent av de smittede de siste to uker hadde landbakgrunn fra Somalia, 6 prosent fra Afghanistan, 3 prosent fra Polen.

4 av 5 smittede kan spores til kjente smitteklynger - men hver dag dukker det opp nye smitteklynger, ifølge smittevernrådsleder Indseth.

Her kan du se statistikken som ble lagt fram.

Lurer du på hva rødt nivå på skolene betyr? Dette skriver Utdanningsdirektoratet:

Barneskoler

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Del elever inn i mindre kohorter
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Ungdomsskoler

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever