Skiftet ut litt over 70 navn

Når de tre kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slår seg sammen innebærer det navneendringer på en del veier. Mange av dem får nå nye navn forbundet med Strømsgodset. Sjekk listen her.

I forbindelse med de nye kommunene som trer i kraft fra nyttår har over 500 veier fått nye navn i Norge, skriver P4.

– For et år siden var det vel 700 veier som måtte få nye navn. I februar sto det igjen 596. Per oktober er 500 endret og 41 navn er oppe til behandling i kommunene rundt omkring, forteller prosjektmedarbeider i Kartverket, Inger Margrethe Kristiansen til P4-nyhetene.

Drammen, Svelvik og Nedre Eiker er blant kommunene som blir berørt av kommunesammenslåingen, og her blir 74 veier endret fra og med nyttår.

– Vi tok i hovedsak de veiene med færrest mulig adresseendringer, så det ble jevnt fordelt mellom de tre kommunene. Nå har vi fått en del Strømsgodset-relaterte navn, blant dem Inge Thuns vei etter keeperen Inge Thun. Vi har også Godsetgata, forteller prosjektleder Løvik til P4.

Her er listen over hvilke veier som får nye navn:

Svelvik:

Bråtanveien – Solhellinga
Damveien – Isdamveien
Elveveien – Knemsbekken
Fjeldsbyveien – Rødlandsløkka
Fjellveien – Fjellskrenten
Flata – Labråten
Granlia – Fjordutsikten
Grensegaten – Gamle Grensegaten
Industrigaten – Fredrik Bødtkers gate
Kikkutveien – Sleavikbakken
Kirkegaten – Kirkestredet
Kneiken – Grønlikneiken
Kroksveien – Sørkroksveien
Kongleveien – Tømmeråsutsikten
Kroken – Skarneskroken
Lindeveien – Åsgaten
Mellomdammen  - Tørkoppdammene (samlenavn for Mellomdammen og Nerdammen)
Minkstien – Minksvingen
Mårstien – Mårsvingen
Nerdammen – Tørkoppdamemmene (samlenavn for Mellomdammen og Nerdammen)
Nordbyveien – Orvald Nordbys vei
Olleveien – Einerveien
Skoglyveien – Orelundveien
Skrenten – Bergeråsveien
Solsvingen – Nedre Sverstadveien
Strandveien – Bergerbukta
Tverke-Bergeråsveien
Tårnveien  –Tangenkaia
Tyriveien – Bergeråsveien
Vinkelveien – Grundenveien
Vårveien – Midte Sverstadveien

Drammen:

Bakkeveien – Bakkestien
Briskeveien – Briskebakken
Bueveien (1-18) – Fjellheimbakken
Bueveien (18 A, 20, 22, 24 og 26) – Åslyveien
Damveien – Inge Thuns vei
Eikveien – Eikringen
Fiolveien – Buskerudveien
Furusvingen – Løkkebergsvingen
Jupiterveien –Jupiterbakken
Lauvia – Strømlikroken
Liaveien – Sigurd Jorsalfares gate
Lyngveien –Per Syvertsens vei
Merkurveien – Merkurstien
Moreneveien - Øvre Strøm
Nikkerudveien – Kinnerudveien
Olleveien – Evald Theies vei
Revefaret (11-29) – Revetråkket
Revefaret (33-69) – Revefarmen
Seterveien – Hallermoveien
Skolebakken – Kirkebakken
Skrenten – Hans Hansens vei
Stasjonsgata – Godsetgata
Stegla – Steglevannet
Strandveien – Nedre Strandgate
Tangenveien – Egedius gate
Torneroseveien – Tornerosestien

Nedre Eiker:

Askeladden – Reveprinsen
Batteriveien – Skanseveien
Bergstien – Solstreifveien + Ginabakken
Bråtan – Elvefaret
Engene – Vikhagen
Fagerlia – Røyskattlia
Fjellveien –Smiebakken
Furulia – Furutoppen
Jernbanegata – Stasjonsgata
Kanonveien – Furubakken
Kirkeveien – Stensethalleen
Kjerraten – Flisveien
Lyngveien – Ericaveien
Markveien – Markgata
Nedre Torggate – Nedre Tverrgate
Rådhusgata – Gamle Rådhusgate
Skogliveien – Krokstadjordet
Smalgangen – Smalgata + Hagatjernveien
Solbakken – Ulverudlia
St.Olavs gate – Snippøra
Steinbakken – Lysakerbakken
Storgata – Møllergata
Tangenveien – Tangeodden
Toppen - Langemyrtoppen
Tomtegata - Ekornrudløkka
Trollstien –Trollfaret
Tunveien – Borgine Sofiesvei
Tverrveien - Overgangen
Utsikten – Utsynet
Verksveien – Kroksløkka
Øvre Torggate – Øvre Tverrgate
Åsveien – Langrandsåsen