Sju innlagt med korona på Drammen sykehus

Samtidig er tre ansatte registrert som smittet.

Vestre Viken HF melder i sin daglige oppdatering om korona-situasjonen at de nå har 20 innlagte pasienter med Covid-19-smitte. Fordelingen er sju innlagte på Drammen sykehus, 11 på Bærum og to på Ringerike sykehus.

Antall ansatte i Vestre Viken HF med påvist Covid-19-smitte er nå oppe i 16.

Bærum sykehus: 3
Drammen sykehus: 3
Psykisk helse og rus: 5
Øvrige ansatte: 5

Antall ansatte i karantene: 689

Onsdag 18.mars døde en eldre pasient med påvist koronasmitte på Bærum sykehus.

LES OGSÅ: Guro (19) adde ett døgn på å komme seg 800 kilometer

Dette er situasjonen ved de største sykehusene torsdag:

* Oslo universitetssykehus (OUS): 2.333 i karantene (av om lag 23.000 ansatte). 16 ansatte har fått påvist koronasmitte.

* Akershus universitetssykehus (Ahus): 608 i karantene. Smittet: 8.

* Haukeland universitetssjukehus: 679 i karantene (av om lag 12.800 ansatte). Smittet: 18.

* St. Olavs hospital, Trondheim: 329 i karantene (av om lag 10.600 ansatte). Smittet: 6.

* Stavanger universitetssjukehus (SUS): 651 i karantene (av nærmere 8.000 ansatte). Smittet: 9.

* Vestre Viken (Bærum, Drammen og Ringerike sykehus): 689 i karantene. Smittet: 20.

* Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): 442 i karantene (av 6.500). Smittet: 6.

* Øvrig Helse nord (sykehusene i Finnmark, Nordland og Helgeland): 786 i karantene. Smittet: 1.

* Helse Møre og Romsdal (Sykehusene i Kristiansund, Ålesund og Volda): 290 i karantene. Smittet: 2.

* Helse Fonna (sykehusene i Haugesund, Odda og Stord): 238 i karantene (av 4.460).

* Sørlandet sykehus: 415 i karantene (av rundt 6.500 ansatte). Smittet: 12.

* Sykehuset Østfold: 409 i karantene. Smittet: 9.

* Sykehuset Innlandet: Ikke kjent hvor mange ansatte som er i karantene. Smittet: 9.

(Kilder: Helseforetakenes nettsider, NTB. NB: Listen er ikke uttømmende)