Ser på å forlenge oppholdet for sesongarbeidere i Norge under pandemien

Dersom arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse, vil det bety mye for landbruket blant annet i Lier.

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse, heter det i en pressemelding fra departementet. En slik endring vil være svært viktig for landbruket, som for eksempel Huseby gård i Lier, slik Dagsavisen Fremtiden skrev fredag.

Som følge av stengte grenser og karantenerestriksjoner har det siden koronatiiltakene ble satt inn oppstått store utfordringer knyttet til mangel på utenlandske arbeidere i landbruket  Problemet er særlig stort i grøntnæringen, der det er snakk om et behov på mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

– Denne endringen betyr at vi nå får på plass et viktig tiltak. Det er allerede nå flere hundre arbeidere i landet som kan få forlenget oppholdstillatelsen sin i Norge. Det vil avhjelpe akutte problemer hos enkelte produsenter som mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

LES OGSÅ (+): Bollestad på Vestfossen-gård: Ekstremt viktig tilbud, både for brukerne og for samfunnet

Det arbeides også med flere muligheter for å løse bemanningsproblemene. I tillegg til å beholde utenlandske arbeidstagere som allerede er her, ser man på bruk av ledig norsk arbeidskraft, som permitterte,studenter og pensjonister.  Dessuten hvordan man kan tilrettelegge for tilgang på arbeidskraft fra utlandet med relevant og riktig kompetanse.

Endringen det jobbes med i utlendingsforskriften, skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under pandemien, kan få oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. Departementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke.