Seks nye smittetilfeller i Drammen

Drammen kommune opplyser om seks nye smittetilfeller det siste døgnet, og flesteparten av dem kan kobles til Saniteten bo- og servicesenter der både beboere og flere ansatte nå er satt i karantene.

I sin daglige oppdatering til pressen opplyser Drammen kommune at fem av de seks tilfellene som er registrert siste døgn, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens det foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei for den siste smittede.

Én av dem som er smittet, er en ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter. Vedkommende har vært i karantene etter at en pasient fikk påvist smitte tidligere denne uka.

I tillegg er det tre beboere ved Saniteten bo- og servicesenter som nå har fått påvist koronasmitte. Én av dem bor på enheten som allerede var satt i karantene, etter at pasienten som nevnt ovenfor, fikk påvist smitte. De to andre bor ved en annen enhet på sykehjemmet. Også denne enheten er nå satt i karantene. Disse to enhetene har sju plasser hver, og begge har nå to smittede beboere og fem i karantene, opplyser kommunen.

LES OGSÅ: Drammen får 70 millioner kroner i nødhjelp

De smittede er satt i isolasjon

Videre skriver kommunen at de smittede beboerne er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonen.

Det kartlegges hvem beboerne har vært i kontakt med, både for å undersøke smitteveien og for å få oversikt over hvem vedkommende har vært i kontakt med etter å ha blitt smittet. Øvrige beboere som bor på samme enhet som de smittede personene, er altså satt i karantene, skriver kommunen i sin pressemelding.

Pårørende til beboerne som nå har fått påvist koronasmitte, er informert opplyser kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjoner Trine Aas i Drammen kommune.

Det samme er pårørende til øvrige beboere på de aktuelle avdelingene. Det er også satt i gang varsling av pårørende til beboerne ved de øvrige avdelingene ved de aktuelle sykehjemmene, slik at alle er kjent med hva som har skjedd og hvordan denne situasjonen håndteres videre, sier Aas.

LES OGSÅ: Hver dag går mange ansatte tur forbi den korona-stengte bedriften: – Det er kjempesårt

Høy andel smittede ved kommunens sykehjem

Det har de siste dagene blitt påvist en del tilfeller av koronasmitte hos beboere og ansatte ved kommunens sykehjem. Kommunen skriver at hvis man ser på tallene isolert, kan andelen smittede innen helse- og omsorgssektoren fremstå som spesielt høy.

 Det er ikke overraskende at andelen positive prøver innen denne sektoren er såpass høy. Med de nye nasjonale retningslinjene er det snevret inn hvem som skal testes for koronasmitte. To av de gruppene som nå prioriteres i testingen, er dem som er pasienter eller bor på en helseinstitusjon og dem som er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Disse to gruppene utgjør en stor andel av dem som testes, og dermed er det naturlig at de også utgjør en stor andel av de positive prøvene, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune og fortsetter:

Dette betyr samtidig at vi må regne med at det kan være en del personer med uoppdaget smitte i befolkningen for øvrig, ettersom det er mange grupper hvor det kan forekomme smitte, som ikke testes for koronavirus. Nettopp derfor er det viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre, sier hun.

LES OGSÅ: Koronasyk døde i Drammen