Riksrevisjonen kritiserer helseforetakene for dårlig personalpolitikk

Riksrevisjonen kritiserer helseforetakene for ikke å legge godt nok til rette for å beholde og rekruttere viktig personell som sykepleiere og jordmødre.

Helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere, slår Riksrevisjonen fast i en ny rapport tirsdag.

I rapporten får helseforetakene kritikk for å være for dårlige på å skape en heltidskultur som gjør det lettere å både beholde ansatte og rekruttere nye. To av tre sykepleiere og jordmødre jobber deltid, mens mange ønsker en høyere stillingsprosent.

Kommentar: «Nå skal jeg lære deg å amme på ti minutter, sa hun»

– Mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er avgjørende at helseforetakene skaper en heltidskultur og sørger for å beholde ansatte, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Rapporten viser også at mange helseforetak verken har planer eller oversikter som systematisk kartlegger behovet for spesialsykepleiere og jordmødre for de neste tre til fem årene. Rapporten peker også på at hver sjette spesialsykepleier og jordmor er over 60 år og kommer til å måtte erstattes om få år.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Samtidig er det blitt utdannet færre jordmødre og spesialsykepleiere enn det som er målet de siste årene.

– Dette kan bety at det ikke blir utdannet nok personell til å dekke det framtidige behovet, heter det i rapporten.

Helseforetakene får også kritikk for ikke å sikre nok praksisplasser og opprette nok utdanningsstillinger, noe som er en forutsetning for å sikre kritisk kompetanse for driften på sikt.

Les også: Jordmødre fortviler over lav bemanning: – Vi er hele tiden redde for å gjøre noe feil