Riksadvokaten krever økt bruk av omvendt voldsalarm

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil at påtalemyndigheten oftere skal benytte straffereaksjonen omvendt voldsalarm. Nå får instansen pålegg om dette.

Erfaringene viser at bruk av omvendt voldsalarm er svært effektivt. En slik voldsalarm innebærer at voldsutøver forbys å oppholde seg i nærheten av fornærmedes bosted, arbeidssted og andre faste oppholdssteder.

Hvis den dømte trer inn i et område vedkommende ikke har anledning til å bevege seg i, vil alarmen automatisk utløses og gi politiet tilstrekkelig tid til å rekke fram og sikre fornærmede.

I de sakene hvor det er brukt en slik løsning er det så langt ikke er registrert trusselsituasjoner hvor domfelte bevisst har forsøkt å nærme seg fornærmede.

Les også: Fotlenke hindrer vold og trusler

– Må intensiveres

– Stadig bedre tekniske løsninger og de foreliggende erfaringer tilsier at arbeidet med å få idømt slik straff overfor flere personer må intensiveres betydelig, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

I et nytt rundskriv gir riksadvokaten derfor pålegg om at slik elektronisk kontroll skal påstås oftere som del av straffen.

Reaksjonsformen er særlig aktuelt i familievoldssaker, men vil kunne brukes i alle saker hvor noen har opplevd vold, overgrep eller andre krenkelser eller hvor det er fare for dette.

Les også: Voldsmenn slipper voldsalarm

– Stor belastning

Lene Vågslid (Ap), som leder justiskomiteen setter pris på signalene fra Riksadvokaten.

– Det er en stor belastning for personer utsatt vold eller trusler om vold å selv bære en voldsalarm. Det er svært positivt at Riksadvokaten sender ut denne tydelige beskjeden. Arbeiderpartiet har i flere år foreslått økt bruk av omvendt voldsalarm uten at vi har sett resultater, sier Vågslid.

– Justisministerne fra Frp har også vært enige, men resultatene har ikke vært økt bruk. Jeg håper dette vil bety en endring – slik at byrden legges rett sted, fremholder hun.

Les også: 50 ofre må ha voldsalarm