– Provosert over Hauglies hemmelighold

Nye svar fra arbeidsministeren til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

En enstemmig kontrollkomité har bedt om innsyn i dokumenter som er relevante for den såkalte Nav-saken, som de ikke har fått. De har spesielt etterspurt dokumenter fra møte mellom arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng 25.oktober 2019.

Dette er andre gang en samstemt komité ber om innsyn i de relevante møtedokumenter som finnes. Komiteen har argumentert med at det er etablert praksis å gi denne typen innsyn, og viser blant annet til den såkalte SSB-saken.

– Likevel kommer ikke Hauglie med de opplysningen vi etterspør.  Det er jeg oppriktig overrasket over, og egentlig ganske provosert, sier komitémedlem Freddy Øvstegård (SV) til Dagsavisen.

Les også:Setteriksadvokaten: 78 personer antas feilaktig dømt i trygdeskandalen

– Står i veien for tillit

Han mener det er respektløst av Hauglie å ikke være åpen om opplysningene komiteen etterspør.

–  Ofrene fortjener den fulle og hele sannhetene. Vi må vise at alle steiner har blitt snudd. Når Hauglie ikke gir innsyn i viktige dokumenter står det i veien for å gjenopprette tilliten til myndighetene og hele Nav-systemet, mener Øvstegård.

Hauglie skriver i sitt svar at det ikke finnes referater fra møtene komiteen vil ha informasjon om.

Les også:Slik får de som mener de er Nav-skandalens ofre fri rettshjelp

Hauglie:– Følger Stortingets praksis

Videre viser hun til at Stortinget tidlig på 2000-tallet vurderte å gi rett til innsyn i interne dokumenter for kontrollkomiteen, men at et forslag fra Frp og SV om dette ikke gikk gjennom.

I svaret til komiteen skriver også statsråden:

«Jeg presiserer at jeg har gitt – og fortsatt gir – fullstendige opplysninger til Stortinget om alle relevante faktiske forhold i denne saken. Jeg har også fulgt den praksis Stortinget selv har etablert for hvilke dokumenter komiteen kan kreve innsyn i og den praksis som er fulgt av skiftende regjeringer.»

Øvstegård synes ikke svaret til Haugli gir mening.

– Voteringen hun viser til er ikke relevant her. Det er en samstemt komité som ber om innsyn i dokumentene som vi mener vi har krav på, og det står vi sammen om nettopp fordi vi mener det er prinsipielt viktig, sier Øvstegård.