Positive NAV-tall for Drammen

Etter at arbeidsledigheten i Drammen skjøt i været, har det de siste ukene vært en positiv trend i arbeidsledigheten.

Tirsdag 12. mai var 19 317 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 7,6 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 8,1 prosent, mens den i landet som helhet er på 7,8 prosent av arbeidsstyrken. 

Ny statistikk fra NAV viser at 10 811 av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte, og det samme gjelder 12 027 av de delvis ledige. Til sammen er rundt 67 prosent av de helt og delvis ledige permittert.

Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 9 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

– Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV Vest-Viken er ytterligere redusert den siste uken. Sammenlignet med uke 15, da ledigheten var på sitt høyeste, er det nå 3 852 færre arbeidssøkere. Nedgangen de siste fem ukene har vært størst innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, samt innen bygg og anlegg, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg i en pressemelding.

Les også: Krisesenteret i økonomisk krise – kan bli flyttet ut av kommunen (+)

1697 færre ledige i Drammen

I Drammen er det 4593 som nå er registrert som helt ledige. Det gjør at arbeidsledigheten i Drammen nå er nede i 8,8 prosent, etter at det for fire uker siden nådde toppnivået på 12,1 prosent. Siden uke 15 har det blitt 1697 færre helt ledige arbeidere i Drammen.

I en orientering under dagens møte i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg fortalte kommunalsjef for næring og arbeid i Drammen kommune, Toril Lislien, at hun basert på tilbakemeldinger fra næringslivet forventer at arbeidsledigheten vil bli liggende på 6-7 prosent.

– Det er gledelig å se at tallene for arbeidsledigheten går nedover, og at stadig flere kan vende tilbake til jobb. Samtidig er det lite trolig at vi kommer tilbake dit vi var, og vi må nok forvente at arbeidsledigheten vil bli liggende på mellom seks og sju prosent en god stund fremover. Noe som er over dobbelt så høyt som før koronakrisen, sa Lislien under onsdagens møte.

Les også: – Hvis det hadde vært så enkelt at du kan tenke deg frisk, så ville ikke ME eksistert