Overrasket over Vestre Vikens teststans – nå har Drammen kommune hyret en lab utenfor sykehuset

Fredag sluttet Drammen kommune å teste folk for koronasmitte. Mandag ettermiddag kunne de starte opp det viktige arbeidet på nytt.

– Jeg håper vi ikke har mistet dager. Vi har notert navn og personer vi mener skal testes og forsøker å hente opp igjen rytmen i sporingsarbeidet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg til Dagsavisen Fremtiden mandag.

Mens Drammen kommune fram til helga hentet inn og analyserte rundt 100-150 koronaprøver i døgnet, sank antallet til en del færre fredag, og var nede i null lørdag og søndag, etter at Vestre Viken ikke lenger hadde kapasitet til å sikre Drammen analyser etter FHIs anbefalinger av hvem som bør testes.

LES OGSÅ: Laboratoriet til farmasøyt Håvard (60) fra Svelvik analyserer Drammen kommunes koronatester

Ble overrasket

Rådmann Elisabeth Enger sa fredag rett ut at Drammen kommune ble overrasket, da Vestre Viken varslet om at testkapasiteten ville gå ned. I stedet for å få et varsel i forkant fikk kommunen nærmest over natten beskjed om at det ikke lenger vil bli prioritert å teste helsepersonell i primærhelsetjenesten, det vil si for eksempel kommunalt ansatte som jobber i hjemmetjenesten, på instutusjoner, helsestasjoner og knutepunkter.

 – Vi er veldig bekymret for situasjonen, og som arbeidsgiver synes vi det kom brått at Vestre Viken lokalt ville avvike fra det de nasjonale retningslinjene sier om hvem som skal testes, sa Enger.

Hun erkjente at helsearbeidere i kommunen allerede står i en veldig anstrengt situasjon når bemanning er i karantene, samtidig som det opprettes ekstra avdelinger og andre smitteverntiltak.

– Dette betyr at flere må være borte lenger,  og det er veldig uheldig. Vi står i en utfordrende situasjon, sa Enger fredag.

LES OGSÅ: Sykepleier og politiker: – Jeg er bekymret


Hyret privat lab

Mandag ettermiddag kunne imidlertid Enger og smittevernoverlege Einar Sagberg fortelle pressen at de hadde lyktes med å finne en alternativ samarbeidspartner for testing.

 – Uten å være illojale mot instrukser, har vi brukt egne anskaffelsesmulighet der det er mulig, forklarte Enger.

Slik har Drammen kommune selv funnet og inngått avtale med Fürst Medisinsk Laboratorium, et privat laboratorium i Oslo, og kan gjenoppta testing i tråd med FHIs retningslinjer og basere sitt sporingsarbeid på data fra innhentede prøver.

Likevel forventer ikke smittevernoverlegen å kunne legge seg helt på nivå med den første fasen av testingen.

– Mangelen det rapporteres om medfører noe begrensning generlet, og vi prøver å bidra til å holde tallene nede. Vi er bevisst på at det ikke er alle, selv ikke nærkontakter, som det er relevant å teste, sier Sagberg. Det kan for eksempel dreie seg om når i sykdomsforløpet slik nærkontakt med en bekreftet smittet har skjedd.

Åpent kontorlandskap

I helga skrev Aftenposten at smittesporing har avdekket at én enkelt smittet i Oslo rakk å ha nærkontakt med over 100 personer før man oppdaget sykdommen. Slike eksempler har ikke "smittedetektivene" i Drammen funnet, sier Sagberg.

– Vi kan ikke se at mange tilfeller kan spores tilbake til én kilde. I starten sporet vi jo veldig mye til utenlandsreiser og til allerede kjente tilfeller i Norge, utenfor egen kommune. Men også etter at smitten ikke lenger lar seg lede tilbake til noen sikker kilde, gjør vi enkelte oppdagelser og ser at ting kan henge sammen, sier Sagberg.

– Det har vært enkelte arbeidsplasser der flere har sittet i åpent kontorlandskap. Vi har også hatt spørsmålstegn ved forsamlinger av folk, fra før forbudet mot å samle større folkemengder kom, sier han, og nøler ikke med å anbefale at alle som har mulighet fortsetter å jobbe hjemmefra.

Forsinkelsen fra smitte til utbrudd av symptomer gjør det vanskelig å oppgi helt nøyaktig hvem man har vært i nærkontakt med, forklarer han. Inkubasjonstiden er på 14 dager, og det tar i snitt 8-9 dager før pasienter har blitt lagt inn på sykehus.

– Men det er dokumentert at omfattende smittesporing virker, sammen med sosial avstand, understreker smittevernoverlegen, som røper at han håper de strenge tiltakene vil forlenges også etter 26. mars.

–  Jeg tror at det er muligheten vår til å holde smittespredningen nede, og jeg tror ikke vi skal slippe opp før vi ser en markant nedgang. Smittetallene har ikke flatet ut, men øker fortsatt. Det er fremdeles en epidemi under utvikling, sier Sagberg.

Helseminister Bent Høie (H) har varslet at det vil komme informasjon om dette, kanskje allerede tirsdag.

Vestre Viken: Dialog med Helse Sør-Øst

Det er mangel på laboratoriereagenser, prøvetakingsutstyr og analysemaskiner som har gjort at Vestre Viken strammet inn kriteriene for hvem som testes.

 – I hele Norge er det begrensninger på reagenser som brukes til disse analysene og det er Helsedirektorat og Helse Sør Øst som rasjonerer leveransene som kommer, og fordeler disse på de enkelte laboratoriene, sier fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng på Vestre Vikens hjemmeside.

Her understrekes det at prioriteringen av testing følger klare regler, som er revidert etter at Folkehelsedirektoratet har kommet med nye anbefalinger, opplyser Vestre Viken. De framholder at kriteriene både tar hensyn til å bremse epidemien, og sikrer at man får testet de det er aller viktigst å nå.

Det betyr at sykehuset for tiden prioriterer:

* Pasienter med mulig covid-19 og behov for innleggelse på sykehus
* Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner (kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten) med akutt luftveisinfeksjon
* Et begrenset antall ansatte i Vestre Viken HF, prioritert etter medisinske kriterier 
* Et begrenset antall ansatte i kommunehelsetjenesten, prioritert av kommuneoverlegene

9. mars etablerte Vestre Viken egen koronavirus-analyse i Drammen, og fremdeles gjøres det analyser her alle dager, inkludert helger, slår helseforetaket fast på egne sider.

Siden oppstarten har Vestre Viken utført rundt 3.800 tester, derav 691 tester av ansatte.

.