Øver på det utenkelige for å være forberedt

60 pasienter ble tatt med til sykehuset etter en skoleskyting på Strømsø. Scenarioet er en del av en beredskapsøvelse, som skal sørge for at de involverte etatene er forberedt om det verste skulle skje.

I morgentimene i dag startet dagens store beredskapsøvelse der sykehuset, Forsvarets sanitet, garden, politiet og Strømsø skole var med. Grunnlaget for øvelsen er en skoleskyting på Strømsø skole, og hvordan beredskapen reagerer på en lignende terrorhandling.

– Det at vi har så store øvelser som dette er viktig på flere plan. For oss på sykehuset er det viktig slik at vi får testet systemet vårt internt på huset, men også for at vi skal få testet samhandlingen vår med andre etater. Å trene på det samarbeidet, kommunikasjonen og logistikken er veldig viktig, sier Jørn E. Rasmussen til Dagsavisen Fremtiden.

– Ulikt alt annet vi gjør

Han er seksjonsoverlege ved sykehuset og ansvarlig for gjennomføringen av øvelsen der rundt 60 «pasienter» ble fraktet til sykehuset med forskjellige skader på grunn av et scenario der det har vært gjennomført en skoleskyting på Strømsø.

– Dette er veldig ulikt alt annet vi gjør til vanlig, men for at befolkningen skal føle seg trygge trener vi på ting som vi håper aldri kommer til å skje. Skarpe og penetrerende skader, skuddskader og andre eksplosjonsskader er noe vi sjelden ser i det sivile livet, og derfor må vi trene på det slik at vi er foreberedt hvis det skulle skje, sier han.

I bistrende kulde kom pasientene til sykehuset, i militære og andre kjøretøyer. Der ble de tatt hånd om av sykehusets personell, som sjekket skadeomfang og fikk gitt pasientene den behandlingen de trengte.

– Det at det er kaldt er ingen hindring, snarere tvert i mot. Vi bor i et land der det stort sett er kaldt, og vi må øve på å beholde konsentrasjonen og fungere like godt også i kalde forhold. Selv sommerstid er det kaldt for en pasient som blør, opplyser Rasmussen.

I gode hender

For to år siden ble det arrangert en lignende beredskapsøvelse, men da i en mindre skala. Selv med dobbelt så mange pasienter denne gang, er Rasmussen fornøyd med hvordan sykehusets personell klarte seg.

– Det denne øvelsen har vist er at det kan være vanskelig å samarbeide i starten, men etter hvert som du får flyten i det går det meste veldig bra. Det har vært en veldig god øvelse, med mange gode øvingsmomenter, som vi tar stor lærdom av, forteller Rasmussen.

Seksjonsoverlegen mener at Drammens innbyggere er i gode hender om det verste skulle skje.

– Det jeg ser her nå er utrolig høy kompetanse faglig, og mange fagfolk som gjør en utrolig god innsats. De jobber godt sammen, slik at Drammen kommune og deres innbyggere kan føle seg trygge. Det at vi trener viser at vi tar det på alvor, og at vi skal være forberedt hvis det verste skulle skje, forteller han.